Информация на български

В момента Институтът по английски език към Американски университет в България извършва регистрация за следните курсове:

Университетска подготвитлна програма - Стъпка 1

Този курс достига до ниво среднонапреднали и е предназначен за хора, които не са изучавали английски език до този момент. Продължителността на курса е 500 часа – по 6 часа дневно. По време на обучението курсистите трябва да овладеят основни граматични правила и правопис и да усвоят речников запас от около 4000 думи. В края на обучението курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане - до ниво среднонапреднали. Успешното завършване на това ниво дава възможност за използване на езика като средство за общуване и е база за следващото ниво.

Занятията се провеждат от 28 август 2017 до 22 декември 2017 за есенен семестър 2017 и от 15 януари 2018 до 11 май 2018 за пролетен семестър 2018.

Краен срок за подаванe на молби: 28 юли 2017 за есенен семестър 2017 и 22 декември 2017 за пролетен семестър.

Статут на студентите: По време на обучението си курсистите са редовни студенти на АУБ с всички права и задължения.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 2

Този курс е продължение на Стъпка 1 и достига до ниво напреднали. Курсът е подходящ за хора, завършили предхождащата стъпка, както и за такива, които владеят английски език на ниво среднонапреднали. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да кандидатстват в наши и чужди университети.

Занятията се провеждат от 28 август 2017 до 22 декември 2017 за есенен семестър 2017 и от 15 януари 2018 до 11 май 2018 за пролетен семестър 2018.

Краен срок за подаванe на молби: 28 юли 2017 за есенен семестър 2017 и 22 декември 2018 за пролетен семестър.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

× 
Университетска подготвителна програма - Стъпка 3

Стъпка 3 от университетската подготвителна програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично ниво на английски език. Програмата надгражда наученото в Стъпка 2, но е отворена също за ученици, завършили средното си образование и владеещи английски език на ниво напреднали.

Стъпка 3 помага на студентите да затвърдят знанията си по граматика, както и да усвоят тънкостите на употребата ѝ. Също така, тя усъвършенства способностите на студентите във всички сфери на езиковото обучение – четене с разбиране,  слушане с разбиране, обогатяване на речника, ефективно писане по академични теми  – като им дава увереност в професионалното използване на езика.

Програмата също така включва специализирана подготовка за теста TOEFL, акцентирайки върху успешни стратегии за полагането на теста. Тя дава възможност на студентите да усвоят необходимите им знания и практически умения за успех на теста като осигурява и достатъчно време за самоподготовка и ефективно усвояване на лексика. Особено внимание се обръща на съставяне и писане на различни типове текстове.

Занятията се провеждат от:
28 август 2017 до 1 декември 2017 за есенен семестър 2017

15 януари 2018 до 20 април 2018 за пролетен семестър 2018

Краен срок за подаванe на молби: 28 юли 2017 за есенен семестър 2017 и 22 декември 2017 за пролетен семестър.

Такса обучение на семестър: $1110; такса с отстъпка за българи: $888

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Интензивни курсове за възрастни (15 +)

Интензивните курсове за възрастни започват на 02.07.2018, понеделник.
Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 2 юли 2018 до 27 юли 2018   

 • Ниво абсолютно начинаещи  – 100 часа, 5 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво начинаещи  – 100 часа, 5 часа всеки ден от понеделник до петък
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво средно напреднали стъпка 1 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво средно напреднали стъпка 2 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 
 • Ниво напреднали – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък 

Такса обучение: EUR 346 Такса с отстъпка за българи: EUR 182 за 100 часа обучение и EUR 154 за 80 часа обучение

Регистрацията за летен семестър 2018 започва на 02.04.2018. Курсисти, успешно завършили ниво в Център за подготовка по английски език, АУБ, се записват направо в следващо ниво.  Нови курсисти, неизучавали езика,  се записват направо за начинаещо ниво.  Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат всеки ден от 9:00 до 16:00 часа.

Записването продължава до 22.06.2018 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Интензивни курсове за подготовка по TOEFL и SAT

Интензивните курсове за подготовка за TOEFL и SAT започват на 02.07.2018, понеделник.  

Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 2 юли 2018 до 27 юли 2018.

 • TOEFL – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък
 • SAT I – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Курсовете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.  По време на обучениeто по TOEFL курсистите имат възможност да направят всички тестове, които организацията ETS (Educational Testing Service) предлага за    подготовка.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета по зададена тема.  За по-голяма ефективност на подготовката по SAT I се препоръчва курсистите да са овладели най-често употребяваните в теста думи.

Записването започва на 02.04.2018 и продължава до 22.06.2018 или до попълване местата в групите.

Такса обучение: EUR 394

Такса с отстъпка за българи: EUR 198

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Интензивни курсове за подготовка по CAE и IELTS

Неинтезивните курсове за подготовка за тестовете IELTS и CAE започват на 02.07.2018, понеделник.

Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 2 юли 2018 до 27 юли 2018.

 • IELTS –  80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък
 • CAE – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Такса обучение: EUR 394

Такса с отстъпка за българи: EUR 198

Курсoвете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.   По време на обучениeто по CAE курсистите имат възможност да работят поотделно върху всички компоненти на CAE, както и да направят поне 2 пълни теста, които Cambridge University Press предлага. На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета по зададена тема. По време на обучениeто по IELTS курсистите имат възможност да направят тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета и доклади по зададена тема. 

Записването започва на 02.04.2018 и продължава до 22.06.2018 или до попълване местата в групите.   

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Интензивни курсове за деца от 7 до 14 години.  

Летните интензивни курсове за деца от 7 до 14 години започват на 11 юни 2018, понеделник.
Занятията се провеждат сутрин в продължение на три седмици от 11 юни 2018 до 29 юни 2018.

 • Ниво подготвително - 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за деца завършили предучилищна група в детска градина 
 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка А – 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици първи, втори и трети клас 
 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка Б - 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици първи, втори и трети клас 
 • Ниво начинаещи (A1) – 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици от четвърти до седми клас 
 • Ниво начинаещи (A2) – 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици от четвърти до седми клас 
 • Ниво ниско среднонапреднали (A2-B1) – 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици от пети до седми клас 
 • Ниво среднонапреднали (B1) - 60 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък, за ученици от пети до седми клас  

Регистрацията за детските курсове започва на 02.04.2018. За изучавалите английски език записването става след проверка на нивото на кандидатите.Записването продължава до 01.06.2018 или до попълване местата в групите.

Такса обучение: EUR 266

Такса с отстъпка за българи: EUR 133 

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail -  eli@aubg.edu

We are Social