Информация на български за Института по английски към АУБ

В момента Институтът по английски език към Американски университет в България извършва регистрация за следните курсове:

Университетска подготвитлна програма - Стъпка 1

Този курс достига до ниво среднонапреднали и е предназначен за хора, които не са изучавали английски език до този момент. Продължителността на курса е 500 часа – по 6 часа дневно. По време на обучението курсистите трябва да овладеят основни граматични правила и правопис и да усвоят речников запас от около 4000 думи. В края на обучението курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане - до ниво среднонапреднали. Успешното завършване на това ниво дава възможност за използване на езика като средство за общуване и е база за следващото ниво.

Занятията се провеждат от 14 януари 2019 до 10 май 2019 за пролетен семестър 2019 и от 26 август 2019 до 20 декември 2019 за есенен семестър 2019.

Краен срок за подаванe на молби: 21 декември 2018 за пролетен семестър 2019 и 27 юли 2019 за есенен семестър 2019.

Статут на студентите: По време на обучението си курсистите са редовни студенти на АУБ с всички права и задължения.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 2

Този курс е продължение на Стъпка 1 и достига до ниво напреднали. Курсът е подходящ за хора, завършили предхождащата стъпка, както и за такива, които владеят английски език на ниво среднонапреднали. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да кандидатстват в наши и чужди университети.

Занятията се провеждат от 14 януари 2019 до 10 май 2019 за пролетен семестър 2019 и от 26 август 2019 до 20 декември 2019 за есенен семестър 2019.

Краен срок за подаванe на молби: 21 декември 2018 за пролетен семестър 2019 и 27 юли 2019 за есенен семестър 2019.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

× 
Университетска подготвителна програма - Стъпка 3

Стъпка 3 от университетската подготвителна програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично ниво на английски език. Програмата надгражда наученото в Стъпка 2, но е отворена също за ученици, завършили средното си образование и владеещи английски език на ниво напреднали.

Стъпка 3 помага на студентите да затвърдят знанията си по граматика, както и да усвоят тънкостите на употребата ѝ. Също така, тя усъвършенства способностите на студентите във всички сфери на езиковото обучение – четене с разбиране,  слушане с разбиране, обогатяване на речника, ефективно писане по академични теми  – като им дава увереност в професионалното използване на езика.

Програмата също така включва специализирана подготовка за теста TOEFL, акцентирайки върху успешни стратегии за полагането на теста. Тя дава възможност на студентите да усвоят необходимите им знания и практически умения за успех на теста като осигурява и достатъчно време за самоподготовка и ефективно усвояване на лексика. Особено внимание се обръща на съставяне и писане на различни типове текстове.

Занятията се провеждат от:
14 януари 2019 до 19 април 2019 за пролетен семестър 2019

26 август 2019 до 29 ноември 2019 за есенен семестър 2019

Краен срок за подаванe на молби: 21 декември 2018 за пролетен семестър 2019 и 27 юли 2019 за есенен семестър 2019.

Такса обучение на семестър: $1110; такса с отстъпка за българи: $888

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Неинтензивни курсове за възрастни (15 +)

Неинтензивните курсове за пролетен семестър, февруари - май, за възрастни започват на 10.02.2020, понеделник.  Занятията се провеждат сутрин или вечер. Предлагат се следните девет нива:

 • Ниво абсолютно начинаещи – 100 часа, 8 часа седмично (2 пъти по 4 часа)          
 • Ниво начинаещи – 100 часа, 8 часа седмично (2 пъти по 4 часа)     
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво средно напреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво средно напреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво напреднали  – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)   

Такса обучение: EUR 346 

Такса с отстъпка за българи: EUR 182 за 100 часа обучение и EUR 162 за 80 часа обучение.

Регистрацията за пролетен семестър 2020 започва на 6.01.2020. Курсисти, успешно завършили ниво в Център за подготовка по английски език, АУБ, се записват в следващо ниво.  Нови курсисти, неизучавали езика,  се записват за начинаещо ниво.  Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат всеки ден от 06.01.2020 до 31.01.2020 от 9:00 до 16:00 часа. Записването продължава до 31.01.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Неинтензивни курсове за подготовка по TOEFL

Неинтезивни курсове за подготовка за тестовете TOEFL за пролетен семестър започват на 10 февруари 2020, понеделник. Група се сформира при наличието на минимум пет желаещи.

TOEFL – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)

Подготовката е по новия формат на TOEFL (internet-based).      Курсовете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.  По време на обучениeто по TOEFL курсистите имат възможност да направят всички тестове, които организацията ETS (Educational Testing Service) предлага за    подготовка.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета по зададена тема.  

Такса обучение: EUR 394

Такса с отстъпка за българи: EUR 198

Регистрацията за пролетен семестър 2020 започва нa 6.01.2020. Курсисти, успешно завършили ниво Напреднали в Института по английски език, АУБ, се записват направо.  Курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво. 

Тестове ще се провеждат всеки ден от 06.01.2020 до 31.01.2020 от 9:00 до 16:00 часа. Записването продължава до 31.01.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/556/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Неинтензивни курсове за подготовка по IELTS

Неинтензивните курсове за подготовка за тестовете IELTS за пролетен семестър 2020, февруари - май, започват на 10 февруари 2020, понеделник. Група се сформира при наличието на минимум пет желаещи.

IELTS – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)

Такса обучение: EUR 394 Такса с отстъпка за българи: EUR 198

Курсoвете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.  

По време на обучениeто по IELTS, курсистите имат възможност да направят тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета и доклади по зададена тема.

Регистрацията за пролетен семестър 2020 започва на 6.01.2020. Курсисти, успешно завършили ниво Напреднали в Института по английски език, АУБ, се записват направо.  Курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво. Тестове ще се провеждат всеки ден от 06.01.2020 до 31.01.2020 от 9:00 до 16:00 часа. Записването продължава до 31.01.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/557/556 и по e-mail - eli@aubg.edu

Неинтензивни курсове за деца от 7 до 14 години. 

Неинтензивните курсове за деца за втория срок на учебната 2019/2020 започват на 10.02.2020, понеделник. Занятията се провеждат сутрин и следобед от февруари до май.
Предлагат се следните шест нива:

 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка А – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици втори и трети клас          
 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка Б - 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици втори и трети клас          
 • Ниво начинаещи (A1) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас
 • Ниво начинаещи (A2) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас
 • Ниво ниско среднонапреднали (A2-B1) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас
 • Ниво среднонапреднали А (B1) - 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас

Такса обучение: EUR 278 Такса с отстъпка за българи: EUR 139 на семестър.

Регистрацията за пролетен семестър 2020 започва на 6.01.2020. Курсисти завършили успешно ниво в Център за подготовка по английски език, АУБ, се записват за следващото ниво. Нови курсисти, неизучавали езика,  се записват за ниво абслолютно начинаещи стъпка 1.  Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво. Тестове ще се провеждат всеки петък от 06.01.2020 до 31.01.2020 от 9:00 до 16:00 часа.

Записването продължава до 31.01.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 555/557/556 и по e-mail -  eli@aubg.edu

We are Social