Информация за курсовете по английски език за деца, възрастни и кандидат-студенти

В момента записваме за:

Записването за всички курсове става на място в Института по английски език, пл. Г. Измирлиев 1 или по e-mail: eli@aubg.edu. За информация тел.:073 888 555/557/556. Местата са ограничени!

Формуляр за записване: https://forms.gle/dHKLNhKnm7DyUQfS8

Академична програма (EAP) - есенен семестър 2022 :

Академична програма - Стъпка 1

Есенен семестър 2022: 7 септември - 23 декември, 2022.

Краен срок за кандидатстване: 1 август, 2022.

Този интензивен курс е предназначен за хора, които имат познания по английски език на ниво Абсолютно начинаещи (Beginner, A1). Нивата, които покрива Стъпка 1 са Начинаещи (Elementary, А2) и Средно напреднали (Pre-Intermediate, B1.1). 

По време на обучението курсистите овладяват основни граматични правила и правопис и усвояват речников запас от около 4000 думи. В рамките на курса се развиват всички езикови умения - за слушане и четене с разбиране, за говорене и писане. 

Стандартната продължителност на курса е 4 месеца със занятия от понеделник до петък.

Такса обучение на семестър: $1925; такса с отстъпка за български граждани: $1540

Курсистите, записани за Академичната програма могат да получат статут на условно приети студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

×
Академична програма - Стъпка 2

Есенен семестър 2022: 7 септември - 23 декември, 2022.

Краен срок за кандидатстване: 1 август, 2022.

Този интензивен курс е подходящ за хора, които имат познания по английски език на ниво Среднонапреднали (Pre-Intermediate, B1). Нивата, които покрива Стъпка 2 са Среднонапреднали (Intermediate, B 1.2) и Вискоко среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2).

Курсистите, завършили Стъпка 2 придобиват говорима и писмена комуникативна компетентност, позволяваща им да ползват английски език самостоятелно (Independent User), но все още не свободно (Proficient User). 

Стандартната продължителност на курса е 4 месеца със занятия от понеделник до петък.

Такса обучение на семестър: $1925; такса с отстъпка за български граждани: $1540.

Курсистите, записани за Академичната програма могат да получат статут на условно приети студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

×
Академична програма - Стъпка 3

Есенен семестър 2022: 7 септември - 2 декември, 2022.

Краен срок за кандидатстване: 1 август, 2022.

Този интензивен курс е подходящ за хора, имащи намерение да кандидатстват в англоезичен университет. Необходимо е входното им ниво да е Високо среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2). Това е нивото, например на ученици, завършили гимназии със засилено изучаване на английски език.

Стъпка 3 от Академичната програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично владеене на английски език - ниво Напреднали (Advanced, C1). В рамките на този курс студентите затвърждават знанията си по граматика и усвояват тънкостите в употребата на граматични структури, като същевременно обогатяват речника си с думи и изрази, необходими по време на пребиваването им в англоезичен университет. Уменията на курсистите във всички сфери на езиковото обучение – слушане и четене с разбиране, ефективно писане и дискусии по академични теми се развиват максимално, като това им дава увереност свободно да комуникират на английски език в академична среда.

Стъпка 3 включва и специализирана подготовка ориентирана към прием в англоезични университети, която акцентира върху стратегии за успешното полагане на приемни тестове. Особено внимание се обръща на развитието на уменията на студентите за участие в различни типове устна и писмена академична комуникация. В рамките на курса студентите имат възможността на направят примерни тестове и да получат оценка и коментар от преподавателите на базата на критериите на съответния изпит за прием в университет.

Стандартната продължителност на курса е 3 месеца със занятия от понеделник до петък.

Такса обучение на семестър: $1195; такса с отстъпка за български граждани: $956.

Курсистите, записани в Академичната програма могат да получат статут на условно приети студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

× 

От 4 април ще записваме за летен семестър 2022:

Интензивни курсове за възрастни (14 +)

Интензивни курсове по английски за възрастни (14 +) през летния семестър 2022:

Продължителност: Интензивните курсове за възрастни започват на 04.07.2022, понеделник.
Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 4 юли 2022 до 29 юли 2022.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език. За нивата от Pre-Intermediate нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика.

Форма на обучение: хибридно (съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН).

Предлагат се следните девет нива:

Ниво абсолютно начинаещи (Beginner) – 100 часа, 5 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво начинаещи (Elementary) – 100 часа, 5 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво ниско среднонапреднали стъпка 1 (Pre-Intermediate 1) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво ниско среднонапреднали стъпка 2 (Pre-Intermediate 2) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво средно напреднали стъпка 1 (Intermediate 1) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво средно напреднали стъпка 2 (Intermediate 2) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво високо среднонапреднали стъпка 1 (Upper-Intermediate 1) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво високо среднонапреднали стъпка 2 (Upper-Intermediate 2) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък; 

Ниво напреднали (Advanced) – 80 часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък.

Такса обучение: EUR 369 

Такса с отстъпка за българи: 374 лв. за 100 часа обучение и 349 лв. за 80 часа обучение 

Учебни материали: Учебниците не са включени в цената на курса. Учебници могат да се закупят от книжарницата на Американския университет.

Записване: Регистрацията за летен семестър 2022 започва на 04.04.2022. 

Курсисти, успешно завършили курс в Института за подготовка по английски език, АУБ, се записват в следващо ниво.  

Нови курсисти, неизучавали езика,  се записват за начинаещо ниво.  

Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат след уговорен час на: eli@aubg.edu

Записването и плащането продължава до 22.06.2022 или до попълване на местата в групите. Побързайте - местата са ограничени!

Интензивни курсове за деца от 7 до 13 години

Неинтензивни курсове английски за деца през летния семестър 2022:

Летните интензивни курсове за деца от 7 до 13 години започват на 13 юни 2022, понеделник.

Продължителност: Занятията се провеждат сутрин в продължение на три седмици от 13 юни 2022 до 1 юли 2022.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език за деца.

Предлагат се следните шест нива: YL 1,  YL 2, YL 3, YL 4, YL 5, YL 6. Всяко от нивата е с продължителност 60 учебни часа (по 4 часа всеки ден от понеделник до петък).

Такса обучение: EUR 287 

Такса с отстъпка за българи: 287 лв.

Учебни материали: Таксата за учебници не е включена в цената на курса. Цената ще бъде уточнена при регистрацията.

Записване: Регистрацията за детските курсове започва на 04.04.2022. За изучавалите английски език на място различно от Института по английски език към АУБ, записването става след проверка на нивото на кандидатите. Тестове ще се провеждат през пролетната ваканция и всеки петък от 9:00 до 16:00 часа. Записването и плащането продължава до 31.05.2022 или до попълване местата в групите. Побързайте, местата са ограничени!

Интензивен курс за подготовка по IELTS

Интензивен курс за подготовка по IELTS Academic през летен семестър 2022

Летният интезивен курс за подготовка за теста IELTS започва на 4 юли 2022, понеделник.

Продължителност: Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 4 юли 2022 до 29 юли 2022 - по 4 часа на ден, от понеделник до петък.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Такса за обучение: 426 лв.

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита IELTS e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B 2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина. Препоръчително е курсистите да са завършили поне 11-и клас в средно училище.

Съдържание на курса: По време на подготовката по IELTS курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English. Освен това, всеки курсист ще трябва да участва активно в клас и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита IELTS. Повече информация за съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-ielts

Учебни материали: Преподавателят ще предоставя необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 22 юни 2022 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Advanced в Института по английски език, могат да се запишат за подготовка за IELTS без тест за определяне на ниво.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Института по английски език за по-ниско ниво на владеене на английски е необходимо да преминат тест за определяне на ниво след уговорен час на eli@aubg.edu

Интензивен курс за подготовка по TOEFL iBT

Интензивен курс за подготовка по TOEFL iBT през летния семестър 2022

Летният интезивен курс за подготовка за теста TOEFL започва на 4 юли 2022, понеделник.

Продължителност: Занятията се провеждат в продължение на 4 седмици от 4 юли 2021 до 29 юли 2022 - по 4 часа на ден, от понеделник до петък.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Такса за обучение: 426 лв.

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита TOEFL iBT (internet-based test) e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. C 1, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на обучението по TOEFL iBT курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които организацията Educational Testing Service (ЕTS) предлага за подготовка.  Освен това, всеки курсист ще трябва да участва активно в клас и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита iBT TOEFL. Повече информация за съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-toefl-sat

Учебни материали: Преподавателят ще предоставя необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 22 юни 2022 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Advanced в Института по английски език, могат да се запишат за подготовка за TOEFL.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Института на по-ниско ниво на владеене на английски е необходимо да преминат тест за определяне на ниво след уговорен час на eli@aubg.edu .

We are Social