Информация на български за Института по английски към АУБ

В момента Институтът по английски език към Американски университет в България извършва регистрация за следните курсове:

Университетска подготвитлна програма - Стъпка 1

Този курс достига до ниво среднонапреднали и е предназначен за хора, които не са изучавали английски език до този момент. Продължителността на курса е 500 часа – по 6 часа дневно. По време на обучението курсистите трябва да овладеят основни граматични правила и правопис и да усвоят речников запас от около 4000 думи. В края на обучението курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане - до ниво среднонапреднали. Успешното завършване на това ниво дава възможност за използване на езика като средство за общуване и е база за следващото ниво.

Занятията се провеждат от 31 август 2020 до 18 декември 2020 за есенен семестър 2020.

Краен срок за подаванe на молби: 28 август, 2020.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 2

Този курс е продължение на Стъпка 1 и достига до ниво напреднали. Курсът е подходящ за хора, завършили предхождащата стъпка, както и за такива, които владеят английски език на ниво среднонапреднали. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да кандидатстват в наши и чужди университети.

Занятията се провеждат от 31 август 2020 до 18 декември 2020 за есенен семестър 2019.

Краен срок за подаванe на молби: 28 август, 2020.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

× 
Университетска подготвителна програма - Стъпка 3

Стъпка 3 от университетската подготвителна програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично ниво на английски език. Програмата надгражда наученото в Стъпка 2, но е отворена също за ученици, завършили средното си образование и владеещи английски език на ниво напреднали.

Стъпка 3 помага на студентите да затвърдят знанията си по граматика, както и да усвоят тънкостите на употребата ѝ. Също така, тя усъвършенства способностите на студентите във всички сфери на езиковото обучение – четене с разбиране,  слушане с разбиране, обогатяване на речника, ефективно писане по академични теми  – като им дава увереност в професионалното използване на езика.

Програмата също така включва специализирана подготовка за теста TOEFL, акцентирайки върху успешни стратегии за полагането на теста. Тя дава възможност на студентите да усвоят необходимите им знания и практически умения за успех на теста като осигурява и достатъчно време за самоподготовка и ефективно усвояване на лексика. Особено внимание се обръща на съставяне и писане на различни типове текстове.

Занятията се провеждат от:
31август 2020 до 27 ноември 2020 за есенен семестър 2020.

Краен срок за подаванe на молби: 28 август, 2020.

Такса обучение на семестър: $1165; такса с отстъпка за българи: $932

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба образец 
 2. Диплома за завършено средно образование – над мн. добър 5

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu

×
Нентензивни курсове за възрастни (13 +)

Неинтензивните курсове за възрастни за Есенния семестър, октомври - януари,  започват на 05.10.2020, понеделник.  Занятията се провеждат сутрин или вечер. Обучението ще бъде присъствено в класните стаи при спазване на разпоредбите на МЗ и МОН.

Предлагат се следните десет нива:

 • Ниво абсолютно начинаещи – 100 часа, 8 часа седмично (2 пъти по 4 часа)          
 • Ниво начинаещи – 100 часа, 8 часа седмично (2 пъти по 4 часа) 
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво ниско среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво средно напреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво средно напреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 1 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво високо среднонапреднали стъпка 2 – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)          
 • Ниво напреднали  – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)   

Такса за обучение: 356 лв. за нива абсолютно начинаещи и начинаещи, 317 лв. за останалите нива.

Курсисти, успешно завършили ниво в Центъра за подготовка по английски език към АУБ, се записват в следващото ниво. Във връзка с мерките свързани с КОВИД 19 e препоръчително записването да се извърши по електронната поща.   

Курсисти с ваучери, моля да изпратят потвърждение на адрес eli@aubg.edu, че ще използват ваучера през Есенния семестър и информация за смяната в училище или заетостта в унивесрситет или работа.

Нови курсисти, неизучавали езика,  се записват за ниво абсолютно начинаещи.  

Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат всеки ден от 8.09.2020 до 25.09.2020 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Таксата за теста е 10 лв.

Поради мерките свързани с КОВИД 19 местата в групите са ограничени.

Записването продължава до 25.09.2020 или до попълване на местата в групите.

Записването за всички курсове става по e-mail - eli@aubg.edu, както и на място в Института по английски език, пл. Г. Измирлиев 1 или по телефона – 073 888 556/555/557.

Неинтензивен курс за деца от 8 до 13 години

Неинтензивните курсове за деца започват на 5.10.2020, понеделник. Занятията се провеждат сутрин и следобед от октомври до май. Обучението ще бъде присъствено в класните стаи при спазване на разпоредбите на МЗ и МОН.

Предлагат се следните шест нива:

 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка А – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици втори и трети клас          
 • Ниво абсолютно начинаещи стъпка Б - 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици втори и трети клас          
 • Ниво начинаещи (A1) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас
 • Ниво начинаещи (A2) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас
 • Ниво ниско среднонапреднали (A2-B1) – 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас          
 • Ниво среднонапреднали А (B1) - 120 часа, 60 часа на семестър, 4 часа седмично (2 пъти по 2 часа), за ученици от четвърти до седми клас        

Такса за обучение: 273 лв.

Курсисти завършили ниво в Центъра за подготовка по английски език към АУБ се записват направо за следващото ниво. Във връзка с мерките свързани с КОВИД 19 e препоръчително записването да се извърши по електронната поща.  

Курсисти с ваучери, моля да изпратят потвърждение на адрес eli@aubg.edu, че ще използват ваучера през Есенния семестър и информация за предпочитани ден и час.

Нови курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след интервю за определяне на нивото. Тестове ще се провеждат всеки ден от 8.09.2020 до 25.09.2020 от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

Записването за всички курсове става по e-mail - eli@aubg.edu, както и на място в Института по английски език, пл. Г. Измирлиев 1 или по телефона – 073 888 556/555/557.

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS

Неинтензивните курсове за подготовка за тестовете IELTS за Есенния семестър 2020, октомври - януари, започват на 5 октомври 2020, понеделник. Обучението ще бъде присъствено в класните стаи при спазване на разпоредбите на МЗ и МОН.

 • IELTS – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)

Такса за обучение: 387 лв.

Курсoвете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.  

По време на обучениeто по IELTS курсистите имат възможност да направят тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета и доклади по зададена тема.

Курсисти, успешно завършили ниво напреднали в Института по английски език, АУБ, се записват без входящ тест. Във връзка с мерките свързани с КОВИД 19 e препоръчително записването да се извърши по електронната поща.   

Курсисти с ваучери, моля да изпратят потвърждение на адрес eli@aubg.edu, че ще използват ваучера през Есенния семестър и информация за смяната в училище или заетостта в унивесрситет или работа.

Курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат всеки ден от 8.09.2020 до 25.09.2020 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Таксата за теста е 10 лв.

Записването продължава до 25.09.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става по e-mail - eli@aubg.edu, както и на място в Института по английски език, пл. Г. Измирлиев 1 или по телефона – 073 888 556/555/557.

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL

Неинтензивните курсове за подготовка за тестовете TOEFL за Есенния семестър 2020, октомври - януари, започват на 5 октомври 2020, понеделник. Обучението ще бъде присъствено в класните стаи при спазване на разпоредбите на МЗ и МОН.

TOEFL – 80 часа, 6 часа седмично (2 пъти по 3 часа)  Подготовката е по новия формат на TOEFL (internet-based).

Такса за обучение: 387 лв.

Курсовете са предвидени за ученици и студенти с отлични познания по английски език, желаещи да  кандидатстват в АУБ или в чужбина.   Препоръчително е да са завършили поне 11 клас на средно училище с интензивно изучаване на английски език.  По време на обучениeто по TOEFL курсистите имат възможност да направят всички тестове, които организацията ETS (Educational Testing Service) предлага за подготовка.  На всеки участник по време на курса ще бъдат проверени до 5 есета по зададена тема.  За по-голяма ефективност на подготовката по SAT I се препоръчва курсистите да са овладели най-често употребяваните в теста думи.

Курсисти, успешно завършили ниво напреднали в Института по английски език, АУБ, се записват без входящ тест. Във връзка с мерките свързани с КОВИД 19 e препоръчително записването да се извърши по електронната поща.   

Курсисти с ваучери, моля да изпратят потвърждение на адрес eli@aubg.edu, че ще използват ваучера през Есенния семестър и информация за смяната в училище или заетостта в унивесрситет или работа.

Курсисти, изучавали езика на друго място, се записват след тест за входящо ниво.  Тестове ще се провеждат всеки ден от 8.09.2020 до 25.09.2020 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Таксата за теста е 10 лв.

Записването продължава до 25.09.2020 или до попълване местата в групите.

Записването за всички курсове става по e-mail - eli@aubg.edu, както и на място в Института по английски език, пл. Г. Измирлиев 1 или по телефона – 073 888 556/555/557.


We are Social