Информация на български за Центъра за подготовка по английски към АУБ

В момента записваме за:

Лятно езиково училище по английски език:

Интензивни курсове по английски за деца (1-6 клас)

Продължителност:от 5 юли до 23 юли 2021.

Занятия: всеки ден от понеделник до петък по 4 учебни часа сутрин от 9:00 до 12:30, общо 60 учебни часа, 1 учебен час = 40 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език за деца. От ниво 2 нагоре - двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: присъствена (съобразно разпоредбите на МЗ и МОН) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван изцяло онлайн.

Такса за обучение: 273 лв.

Учебни материали:

Учебникът се получава на първия учебен ден в Центъра. Таксата за обучение с включен учебник ще бъде обявена по-късно.

Записване: до попълване на местата в групите.

За деца, изучавали езика на друго място: интервюта за определяне на входното ниво ще се провеждат от 19.04.2021 до 31.05.2021 всеки ден от 12:00 - 14:00 часа, а от 1.06 всеки ден от 9:00 до 16:00 часа. Няма такса за определяне на входно ниво.

Предлагат се следните шест нива:

Интензивен летен курс за деца - Ниво 1 (базисно ограмотяване) - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен летен курс за деца - Ниво 2 - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен летен курс за деца - Ниво 3 - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен летен курс за деца - Ниво 4 - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен летен курс за деца - Ниво 5 - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен летен курс за деца - Ниво 6 - 60 уч. часа, 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивни курсове за възрастни (13 +)

Продължителност: от 5 до 30 юли 2021.

Занятия: Всеки ден от понеделник до петък – по 4 или 5 учебни часа, сутрин от 8:30 или следобяд от 13:00 часа, 1 учебен час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език. За нивата от Pre-Intermediate нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: присъствена (съобразно разпоредбите на МЗ и МОН) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван изцяло онлайн.

Такса за обучение:

Нива абсолютно начинаещи и начинаещи: 356 лв. за 100 уч. часа     Всички останали нива: 317 лв. за 80 уч. часа.

Учебни материали: New Headway, 4th edition, Student’s Book and Workbook. Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ, ул. Свобода Бъчварова 12.

Записване: до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво в Центъра могат да се запишат за следващото ниво.

Нови курсисти, неизучавали езика могат да се запишат за ниво абсолютно начинаещи.

Нови курсисти, изучавали езика на друго място могат да се запишат след тест за определяне на входно ниво. Тестове ще се провеждат от 19.04.2021 до 30.04.2021 от 14:00 до 16:00 часа и от 5.05.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Такасата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Предлагат се следните десет нива:

Beginner (Абсолютно начинаещи, ниво А1): 100 уч. часа – 5 часа всеки ден от понеделник до петък    

Elementary (Начинаещи, ниво А2.1): 100 уч. часа - 5 часа всеки ден от понеделник до петък

Pre-Intermediate 1 (Ниско среднонапреднали 1, ниво А2.2): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Pre-Intermediate 2 (Ниско среднонапреднали 2, ниво B1.1): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Intermediate 1 (Среднонапреднали 1, ниво B1.1 - B1.2): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Intermediate 2 (Среднонапреднали 2, ниво B1.2): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Upper-Intermediate 1 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.1): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Upper-Intermediate 2 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.2): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Advanced (Напреднали, C1.1): 80 уч. часа - 4 часа всеки ден от понеделник до петък

Интензивен курс за подготовка по IELTS

Продължителност: от 5 юли до 23 юли 2021.

Занятия: всеки ден от понеделник до петък по 5 учебни часа, сутрин от 8:30 до 13:00 часа, 1 учебен час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: присъствена или онлайн (Zoom), съобразно разпоредбите на МЗ и МОН.  По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали (не включва самия IELTS тест)

Изисквания към курсистите: Курсът за IELTS подготовка e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво минимум B 2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на подготовката за IELTS курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English. Освен това, всеки курсист ще трябва да подготвя презентации и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита IELTS. Повече информация за съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-ielts

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали (Advanced) в Центъра могат да се запишат за IELTS подготовка.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове за допускане до курса по IELTS ще се провеждат от 19.04.2021 до 30.04.2021 от 14:00 до 16:00 часа и от 5.05.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Таксата за теста за допускане за курса е 10 лв.

Интензивен курс за подготовка по TOEFL iBT

Продължителност: от 5 юли до 23 юли 2021.

Занятия: всеки ден от понеделник до петък по 5 учебни часа, сутрин от 8:30 до 13:00 часа. 1 учебен час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: присъствена (съобразно разпоредбите на МЗ и МОН) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита TOEFL iBT (internet-based test) e предвиден за гимназисти в 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво минимум B2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на обучението курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които организацията Educational Testing Service (ЕTS) предлага за подготовка.  Освен това, всеки курсист ще трябва да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита TOEFL iBT. Повече информация за съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-toefl-sat

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво 'Напреднали' (Advanced) в Центъра могат да се запишат за TOEFL подготовка.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове за допускане до курса за TOEFL подготовка ще се провеждат от 19.04.2021 до 30.04.2021 от 14:00 до 16:00 часа и от 5.05.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Таксата за теста е 10 лв.

× 

Университетска подготвителна програма (UPP):

Университетска подготвителна програма - Стъпка 1

Този интензивен курс е предназначен за хора, които имат познания по английски език на ниво Абсолютно начинаещи (Beginner, A1). Нивата, които покрива Стъпка 1 са Начинаещи (Elementary, А2) и Средно напреднали (Pre-Intermediate, B1.1). 

По време на обучението курсистите овладяват основни граматични правила и правопис и усвояват речников запас от около 4000 думи. В рамките на курса се развиват всички езикови умения - за слушане и четене с разбиране, за говорене и писане. 

Стандартната продължителност на курса е 500 часа - по 6 учебни часа дневно*.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Есенния семестър 2021 занятията ще се провеждат от 20 септември 2021 до 28 януари 2022.

Краен срок за кандидатстване: 30 август 2021.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани за Университетската подготвителна програма могат да програма получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 2

Този интензивен курс е подходящ за хора, които имат познания по английски език на ниво Среднонапреднали (Pre-Intermediate, B1). Нивата, които покрива Стъпка 2 са Среднонапреднали (Intermediate, B 1.2) и Вискоко среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2

Курсистите, завършили Стъпка 2 придобиват говорима и писмена комуникативна компетентност, позволяваща им да ползват английски език самостоятелно (Independent User), но все още не свободно (Proficient User). 

Стандартната продължителност на курса е 500 часа - по 6 учебни часа дневно*.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Есенния семестър 2021 занятията се провеждат от 30 август 2021 до 17 декември 2021.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2021.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани за университетската подготвителна програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 3

Този интензивен курс е подходящ за хора, имащи намерение да кандидатстват в англоезичен университет. Необходимо е входното им ниво да е Високо среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2). Това е нивото, напр. на ученици, завършили гимназии със засилени изучаване на английски език.

Стъпка 3 от Университетската подготвителна програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично владеене на английски език - ниво Напреднали (Advanced, C1). В рамките на този курс студентите затвърждават знанията си по граматика и усвояват тънкостите в употребата на граматични структури, като същевременно обогатяват речника си с думи и изрази, необходими по време на пребиваването им в англоезичен университет. Уменията на курсистите във всички сфери на езиковото обучение – слушане и четене с разбиране, ефективно писане и дискусии по академични теми и се развиват максимално, като това им дава увереност свободно да комуникират на английски език в академична среда.

Стъпка 3 включва и специализирана подготовка ориентирана към прием в англоезични университети, която акцентира върху стратегии за успешното полагането на приемни тестове. Особено внимание се обръща на развитието на уменията на студентите за участие в различни типове устна и писмена академична комуникация. В рамките на курса студентите имат възможността на направят примерни тестове и да получат оценка и коментар от преподавателите на базата на критериите на съответния изпит за прием в университет.

Стандартната продължителност на курса е 350 часа - по 5 учебни часа дневно*.

Форма на обучение хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom).По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Есенния семестър 2021 занятията ще се провеждат от: 30 август до 26 ноември 2021.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2021

Такса обучение на семестър: $1165; такса с отстъпка за българи: $932

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани в Университетската подготвителна програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

× 

От 1 септември ще записваме за:

Нентензивни курсове за възрастни (14 +)

Неинтензивни курсове по английски за възрастни (14 +) през Есенния семестър 2021

Начало: от 4 октомври 2021

Продължителност: до януари 2022

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 или 4 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30, 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език. За нивата от Pre-Intermediate нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение:

  • Нива абсолютно начинаещи и начинаещи: 356 лв. за 100 уч. часа
  • Всички останали нива: 317 лв. за 80 уч. часа.

Учебни материали: New Headway, 4th edition, Student’s Book and Workbook Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите по имейл:eli@aubg.edu.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво в Центъра, могат да се запишат в следващото ниво.

Нови курсисти, неизучавали езика, могат да се запишат в ниво абсолютно начинаещи.

Нови курсисти, изучавали езика на друго място: Тестове и интервюта за определяне на входното Ви ниво ще се провеждат по график, който ще обявим своевременно. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Предлагат се следните девет нива:

Beginner (Абсолютно начинаещи, ниво А1): 100 уч. часа – 2 х 4 уч. часа седмично

Elementary (Начинаещи, ниво А2.1): 100 уч. часа - 2 х 4 уч.  часа седмично

Pre-Intermediate 1 (Ниско среднонапреднали 1, ниво А2.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Pre-Intermediate 2 (Ниско среднонапреднали 2, ниво B1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 1 (Среднонапреднали 1, ниво B1.1 - B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 2 (Среднонапреднали 2, ниво B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 1 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 2 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.2.): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Advanced 1 (Напреднали 1, C1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Неинтензивни курсове за деца от 8 до 13 години

Неинтензивни курсове английски за деца (2-7 клас) през есенния семестър 2021:

Начало: от 4 октомври 2021

Продължителност: до края на май 2022.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 2 уч. часа с 10-минутно междучасие, сутрин от 9:00 или 10:45 или следобяд от 14:00 или 15:45.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език за деца. За нивата от Pre-Starter B нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 273 лв.

Таксата за обучение с включен учебник “Oxford Discover” е 318 лева.

Учебни материали:

  • Ниво Pre-Starter “Fairyland 3”, Student’s Book and Workbook Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.
  • Нива от Pre-Starter B до Intermediate: “Oxford Discover” 1-5. Учебникът се получава на първия учебен ден в Центъра. Таксата за обучение с включен учебник е 318 лв.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите.

Родители на нови курсисти, изучавали езика на друго място: Интервюта за определяне на входното ниво на детето Ви ще се провеждат по график, който ще бъде обявен своевременно. Няма такса за определяне на входно ниво.

Предлагат се следните шест нива:

Pre-Starter A (Aбсолютно начинаещи A, ниво А0 = ограмотяване на английски език)

Pre-Starter B  (Aбсолютно начинаещи Б, ниво А1.1)

Starter (Начинаещи, ниво A1.2.)

Elementary (Начинаещи, ниво А2)

Pre-Intermediate (Ниско среднонапреднали, ниво B1.1)

Intermediate (Ниво среднонапреднали А (B1.2.)

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS Academic през есенния семестър 2021

Начало: от 4 октомври 2021

Продължителност: до януари 2022.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита IELTS e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B 2.2, които желаят да продължат образованието в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина. Препоръчително е курсистите поне да са завършили 11-и клас на средно училище.

Съдържание на курса: По време на подготовката по IELTS курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English. Освен това, всеки курсист ще трябва да подготвя презентации и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита IELTS. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-ielts

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в Центъра, могат да се запишат за подготовка за IELTS.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за допускане до курса по IELTS ще се провеждат по график, който ще обявим своевременно. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL iBT

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL iBT през есенния семестър 2021

Начало: от 4 октомври 2021

Продължителност: до януари 2021.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита TOEFL iBT (internet-based test) e предвиден за гимназисти в 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на обучението по TOEFL iBT курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които организацията Educational Testing Service (ЕTS) предлага за подготовка.  Освен това, всеки курсист ще трябва да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита iBT TOEFL. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-toefl-sat

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 24 октомври 2021 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в Центъра, могат да се запишат за подготовка за TOEFL.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за допускане до курса IELTS подготовка ще се провеждат по график, който ще обявим своевременно. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

×
We are Social