Информация на български за Центъра за подготовка по английски към АУБ

Центърът за подготовка по английски език към АУБ записва за курсовете от Пролетния си семестър до 29 януари 2021 или до попълване на местата. 

Курсовете ще започнат онлайн, с помощта на платформата Zoom. Онлайн форматът на преподаване ще се запази докато Министерството на здравеопазването изрично не отмени противоепидемичните мерки, съгласно които Центърът за подготовка по английски език няма право да провежда курсовете си присъствено. 

Информация за курсовете ни можете да получите тук, както и всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на имейл eli@aubg.edu, на телефон 073 888 555/ 556/ 557 или на Фейсбук страницата ни. Поради мерките на Министерството на здравеопазването в България за ограничаване на разпространението на COVID-19 възможността ни да Ви обслужваме на място в Центъра за подготовка по английски език е ограничена. Благодарим Ви за разбирането.

Университетска подготвителна програма - Стъпка 1

Този интензивен курс е предназначен за хора, които имат познания по английски език на ниво Абсолютно начинаещи (Beginner, A1). Нивата, които покрива Стъпка 1 са Начинаещи (Elementary, А2) и Средно напреднали (Pre-Intermediate, B1.1). 

По време на обучението курсистите овладяват основни граматични правила и правопис и усвояват речников запас от около 4000 думи. В рамките на курса се развиват всички езикови умения - за слушане и четене с разбиране, за говорене и писане. 

Стандартната продължителност на курса е 500 часа - по 6 учебни часа дневно*.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Пролетния семестър 2021 занятията ще се провеждат от 18 януари 2021 до 14 май 2021.

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2021.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.


Курсистите, записани за Университетската подготвителна програма могат да програма получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

×
Университетска подготвителна програма - Стъпка 2

Този интензивен курс е подходящ за хора, които имат познания по английски език на ниво Среднонапреднали (Pre-Intermediate, B1). Нивата, които покрива Стъпка 2 са Среднонапреднали (Intermediate, B 1.2) и Вискоко среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2

Курсистите, завършили Стъпка 2 придобиват говорима и писмена комуникативна компетентност, позволяваща им да ползват английски език самостоятелно (Independent User), но все още не свободно (Proficient User). 

Стандартната продължителност на курса е 500 часа - по 6 учебни часа дневно*.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Пролетния семестър 2021 занятията се провеждат от 18 януари 2021 до 14 май 2021.

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2021.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани за университетската подготвителна програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

× 
Университетска подготвителна програма - Стъпка 3

Този интензивен курс е подходящ за хора, имащи намерение да кандидатстват в англоезичен университет. Необходимо е входното им ниво да е Високо среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2). Това е нивото, напр. на ученици, завършили гимназии със засилени изучаване на английски език.

Стъпка 3 от Университетската подготвителна програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично владеене на английски език - ниво Напреднали (Advanced, C1). В рамките на този курс студентите затвърждават знанията си по граматика и усвояват тънкостите в употребата на граматични структури, като същевременно обогатяват речника си с думи и изрази, необходими по време на пребиваването им в англоезичен университет. Уменията на курсистите във всички сфери на езиковото обучение – слушане и четене с разбиране, ефективно писане и дискусии по академични теми и се развиват максимално, като това им дава увереност свободно да комуникират на английски език в академична среда.

Стъпка 3 включва и специализирана подготовка ориентирана към прием в англоезични университети, която акцентира върху стратегии за успешното полагането на приемни тестове. Особено внимание се обръща на развитието на уменията на студентите за участие в различни типове устна и писмена академична комуникация. В рамките на курса студентите имат възможността на направят примерни тестове и да получат оценка и коментар от преподавателите на базата на критериите на съответния изпит за прием в университет. 

Стандартната продължителност на курса е 350 часа - по 5 учебни часа дневно*.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

През Пролетния семестър 2021 занятията ще се провеждат от: 18 януари до 23 април 2021

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2021

Такса обучение на семестър: $1165; такса с отстъпка за българи: $932

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.


Курсистите, записани в Университетската подготвителна програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

* Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да променя броя и разпределението на часовете, прекарани в класната стая и в самоподготовка в рамките на Университетската подготвителна програма в зависимост от броя на записаните студенти и техните езикови нужди. Студентите ще бъдат уведомени за евентуални промени в началото на курса. Целите на курса се запазват, независимо от тези промени.

×

Нентензивни курсове за възрастни (14 +)

Неинтензивни курсове по английски за възрастни (14 +) през Пролетния семестър 2021

Начало: от понеделник, 8 февруари 2021

Продължителност: до края на май 2021 (в зависимост от нивото). Някои от занятията, падащи се в празнични дни ще се „отучват“ в петъците.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 или 4 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език. За нивата от Pre-Intermediate нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение:

  • Нива абсолютно начинаещи и начинаещи: 356 лв. за 100 уч. часа
  • Всички останали нива: 317 лв. за 80 уч. часа.

Учебни материали: New Headway, 4th edition, Student’s Book and Workbook Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.

Записване: до 29 януари 2021 или до попълване на местата в групите по имейл: eli@aubg.edu. Поради мерките на Министерството на здравеопазването в България за ограничаване на разпространението на COVID-19 не ни е позволено да Ви обслужваме на място в Центъра за подготовка по английски език. Благодарим Ви за разбирането.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво в Центъра: Информирайте ни на имейл eli@aubg.edu, че желаете да Ви регистрираме и ни изпратете информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Курсисти с ваучери: Изпратете ни потвърждение до eli@aubg.edu, че желаете да използвате ваучера, както и информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Нови курсисти, неизучавали езика: Изпратете ни имейл на eli@aubg.edu, за да Ви запишем за ниво абсолютно начинаещи.

Нови курсисти, изучавали езика на друго място: Тестове и интервюта за определяне на входното Ви ниво ще се провеждат онлайн от 4.1.2021 до 29.1.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Заявете интереса си на имейл eli@aubg.edu и ние ще ви обясним как ще се случи това. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Предлагат се следните десет нива:

Beginner (Абсолютно начинаещи, ниво А1): 100 уч. часа – 2 х 4 уч. часа седмично        

Elementary (Начинаещи, ниво А2.1): 100 уч. часа - 2 х 4 уч.  часа седмично

Pre-Intermediate 1 (Ниско среднонапреднали 1, ниво А2.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Pre-Intermediate 2 (Ниско среднонапреднали 2, ниво B1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 1 (Среднонапреднали 1, ниво B1.1 - B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 2 (Среднонапреднали 2, ниво B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 1 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 2 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.2.): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Advanced 1 (Напреднали 1, C1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Advanced 2 (Напреднали 2, C1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Неинтензивен курс за деца от 8 до 13 години

Неинтензивни курсове по английски за деца (2-7 клас) през Пролетния семестър 2021:

Начало: от понеделник, 8-и февруари 2021

Продължителност: до края на май 2021. Някои от занятията, падащи се в празнични дни ще се „отучват“ в петъците.

Общ брой уч. часа за ниво: 120 уч. часа = 2 семестъра x 60 уч. часа, 2 х 2 уч. часа седмично. 1 уч. час = 40 минути.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 2 уч. часа с 10-минутно междучасие, сутрин от 9:00 или 10:45 или следобяд от 14:00 или 15:45.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език за деца. За нивата от Pre-Starter B нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 273 лв.

Таксата за обучение с включен учебник “Oxford Discover” е 318 лева.

Учебни материали:

  • Ниво Pre-Starter “Fairyland 3”, Student’s Book and Workbook Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.
  • Нива от Pre-Starter B до Intermediate: “Oxford Discover” 1-5. Учебникът се получава на първия учебен ден в Центъра. Таксата за обучение с включен учебник е 318 лв.

Записване: до 29 януари 2021 или до попълване на местата в групите по имейл: eli@aubg.edu. Поради мерките на Министерството на здравеопазването в България за ограничаване на разпространението на COVID-19 не ни е позволено да Ви обслужваме на място в Центъра за подготовка по английски език. Благодарим Ви за разбирането.

Родители на курсисти завършващи в момента 1-ия срок на съответното ниво в Центъра: Информирайте ни на имейл eli@aubg.edu, че желаете детето ви да продължи и ни изпратете информация за смяната в училище.

Родители на курсисти с ваучери: Изпратете ни потвърждение до eli@aubg.edu, че желаете детето Ви да използва ваучера, както и информация за заетостта му в училище.

Родители на нови курсисти, изучавали езика на друго място: Интервюта за определяне на входното ниво на детето Ви ще се провеждат онлайн от 4.1.2021 до 29.1.2021 от понеделник до четвъртък от 10:00 до 14:00 часа и в петък от 10:00 до 16:00 часа. Заявете интереса си на имейл eli@aubg.edu и ние ще ви обясним как ще се случи това. Няма такса за определяне на входно ниво.

Предлагат се следните шест нива:

Pre-Starter A (Aбсолютно начинаещи A, ниво А0 = ограмотяване на английски език)

Pre-Starter B  (Aбсолютно начинаещи Б, ниво А1.1)

Starter (Начинаещи, ниво A1.2.)

Elementary (Начинаещи, ниво А2)

Pre-Intermediate (Ниско среднонапреднали, ниво B1.1)

Intermediate (Ниво среднонапреднали А (B1.2.)

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS през Пролетния семестър 2021

Начало: от понеделник, 8-и февруари 2021

Продължителност: до средата на май 2021. Някои от занятията, падащи се в празнични дни ще се „отучват“ в петъците.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита IELTS e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B 2.2., които желаят да продължат образованието в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина. Препоръчително е курсистите поне да са завършили 11-и клас на средно училище.

Съдържание на курса: По време на подготовката по IELTS курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English. Освен това, всеки курсист ще трябва да подготвя презентации и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита IELTS. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-ielts

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 29 януари 2021 или до попълване на местата в групите по имейл: eli@aubg.edu. Поради мерките на Министерството на здравеопазването в България за ограничаване на разпространението на COVID-19 не ни е позволено да Ви обслужваме на място в Центъра за подготовка по английски език. Благодарим Ви за разбирането.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в Центъра: Информирайте ни на имейл eli@aubg.edu, че желаете да Ви регистрираме и ни изпратете информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Курсисти с ваучери: Изпратете ни потвърждение до eli@aubg.edu, че желаете да използвате ваучера, както и информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за определяне на входното Ви ниво за допускане до курса по IELTS ще се провеждат онлайн от 4.1.2021 до 29.1.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Заявете интереса си на имейл eli@aubg.edu и ние ще ви обясним как ще се случи това. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL iBT през Пролетния семестър 2021

Начало: от понеделник, 8-и февруари 2021

Продължителност: до средата на май 2021. Някои от занятията, падащи се в празнични дни ще се „отучват“ в петъците.

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса за обучение: 387 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита TOEFL iBT (internet-based test) e предвиден за гимназисти в 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на обучението по TOEFL iBT курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които организацията Educational Testing Service (ЕTS) предлага за подготовка.  Освен това, всеки курсист ще трябва да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита iBT TOEFL. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-toefl-sat

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 29 януари 2021 или до попълване на местата в групите по имейл: eli@aubg.edu. Поради мерките на Министерството на здравеопазването в България за ограничаване на разпространението на COVID-19 не ни е позволено да Ви обслужваме на място в Центъра за подготовка по английски език. Благодарим Ви за разбирането.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в Центъра: Информирайте ни на имейл eli@aubg.edu, че желаете да Ви регистрираме и ни изпратете информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Курсисти с ваучери: Изпратете ни потвърждение до eli@aubg.edu, че желаете да използвате ваучера, както и информация за заетостта Ви в училище, в университета или в работата.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за определяне на входното Ви ниво за допускане до курса по IELTS ще се провеждат онлайн от 4.1.2021 до 29.1.2021 от 9:00 до 16:00 часа. Заявете интереса си на имейл eli@aubg.edu и ние ще ви обясним как ще се случи това. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

× 
We are Social