Pathways Program - TR

Smartversity International Pathways

Lise eğitiminizi yeni tamamladınız ve yurtdışında eğitim almayı planlıyorsunuz fakat nereden nasıl başlayacağınızdan emin değilsiniz! İngilizce dil eğitimine ve alana yönelik destekleyici derslere ihtiyacınız var! Bu gereksinimlerinizi de uluslararası geçerli ve kabul gören bir pathway programında gidermek istiyorsunuz!

Doğru karar, hedef programınıza yönelik bir pathway programına kayıt olmaktır!

Bulgaristan'daki ilk Uluslararası Pathway Programı, uluslararası öğrencilerin dil ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak için Bulgaristan Uluslararası Eğitim Birliği (BAIE) ile Bulgaristan'daki Amerikan Üniversitesi (AUBG) arasındaki işbirliği ile tasarlanmıştır.

Pathway Program Nedir

Pathway programı yoğun İngilizce dil derslerini alana özgü kurslarla irleştirir. Öğrencileri, hem dil becerilerini hem de akademik bilgileri güçlendirerek lider üniversitelere başarılı bir şekilde hazırlar. Smartversity International Pathways programları, öğrencilere gerçek bir Amerikan Üniversitesinde kampüs yaşamını deneyimleme ve öğrenci kulüplerine, akademik etkinliklere ve spor programlarına güvenli ve güvenli bir ortamda katılmanın keyfini çıkarma fırsatı sunar.

Pathway I

Kabul şartları:
GPA: 65% - Lise diploma notu ortalaması %65 ve üstü
Eğitim Dönemi
Ağustos 2020- Mayıs 2021
Ocak 2021 – Eylül 2021
Eğitim türü: online veya kampüs
Eğitim Süresi: 1,260 akademik saat
Müfredat: Genel İngilizce eğitimi (Beginner to Advanced), mentörlük, alan dersleri, IELTS ve hedef üniversite giriş sınavlarına hazırlık.
Başarı kriteri: Katılım (%5 maks devamsızlık hakkı) & ara ve dönem sonu sınavlarda %70 ve üstü başarı notu
Tuition fee: 8,500 USD

Pathway II

Kabul şartları: 
GPA: 65% - Lise diploma notu ortalaması %65 ve üstü
Eğitim Dönemi
Ağustos 2020- Ocak 2021
Mayıs 2021 – Eylül 2021
Eğitim türü: online veya kampüs
Eğitim Süresi: 760 akademik saat
Müfredat: Genel İngilizce eğitimi (Intermediate to Advanced), mentörlük, alan dersleri, IELTS ve hedef üniversite giriş sınavlarına hazırlık.
Başarı kriteri: Katılım (%5 maks devamsızlık hakkı) & ara ve dönem sonu sınavlarda %70 ve üstü başarı notu
Tuition fee: 6,500 USD

Courses

Humanities - Beşeri ve Sosyal Bilimler

Beşeri ve Sosyal Bilimler Pathway Programı aşağıdaki alanlarda üniversite hazırlık eğitimi sunarak öğrencilerin hedef üniversitelere başvuru yapmalarını ve kabul edilmelerini sağlar.

• Journalism – Gazetecilik
• Law – Hukuk
• Literature – Edebiyat
• Psychology – Psikoloji
• Performing and Visual Arts – Sahne ve Görsel Sanatlar
• History – Tarih
• Political Sciences and International Relations – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Akademik Yazma Becerileri

Bu ders öğrencileri akademik araştırma yapmaya ve akademik araştırma makaleleri yazmaya hazırlar. Öğrencilerden, karmaşık kaynak materyallerini eleştirel olarak değerlendirmeleri ve dışarıdaki akademik kaynakları araştırma makalelerine entegre etmeleri beklenmektedir. Güvenilir kaynakların kullanılması ve fikir ve argümanların mantıksal gelişimi yoluyla güvenilirliğin tesis edilmesine özel önem verilmektedir.

Dil ve Kültür Çalışmalarına Giriş

Kurs, tüm dil eylemlerinin kültürel temelli olduğu öncülünden başlar. Modern dillerin temel kavram ve ilkelerini tanıtan bu ders, insan dilinin incelenmesi ve yansıttığı insan kültürleri hakkında nelerin ortaya çıktığı konusunda merak uyandırır. Dersin ana konuları dil ve kültürel çeşitlilik, kültürel değişimler ve daha fazlasıdır.

Medical Studies - Pre-Med Pathway Programı

Pre-Med Pathway Programı üniversite ve tıp hazırlık eğitimi sunarak
öğrencilerin hedef üniversitelere başvuru yapmalarını ve kabul edilmelerini sağlar.:

• Medicine - Tıp
• Dental Medicine – Dişçilik
• Pharmacy – Eczacılık
• Physiotherapy – Fizyoterapi
• Nursing – Hemşirelik
• Sport – Spor

Biyoloji
Ders, sağlık bilimleri alanındaki çalışmalarına devam etmek amacıyla öğrencileri biyolojinin temel kavramları ve kelime hazinesi ile donatmak için tasarlanmıştır. Amaç, hücre biyolojisi, hayvan fizyolojisi, gelişimsel biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik gibi farklı konuları kapsayan, öğrencilere biyoloji alanında daha önce arka planda İngilizce terminoloji sağlamaktır.

Kimya
Bu ders, daha önce kimya geçmişine sahip öğrencileri
kimyada daha fazla çalışmaya ilerlemeye hazırlayan bir giriş derstir. Ders, atom yapısı, kimyasal bağlar, çözeltiler, organik ve inorganik bileşikler ve reaksiyonlar alanında ileri lise düzeyindeki konuları kapsar ve öğrencilere genel sağlık bilimleri çalışmalarında yaygın olarak kullanılan terimler ve kısaltmaları daha iyi anlamalarını sağlar.

Business & Management - İşletme & Yönetim

İşletme & Yönetim Pathway Programı üniversite hazırlık eğitimi sunarak öğrencilerin hedef üniversitelere başvuru yapmalarını ve kabul edilmelerini sağlar:

• Business Administration – İşletme
• Finance and Banking – Finans ve Bankacılık
• Economics – Ekonomi
• International Business – Uluslararası İşletme
• Public Management – Kamu Yönetimi

Akademik Yazma
Bu ders öğrencileri akademik araştırma yapmaya ve akademik araştırma makaleleri yazmaya hazırlar. Öğrencilerden, karmaşık kaynak materyallerini eleştirel olarak değerlendirmeleri ve dışarıdaki akademik kaynakları araştırma makalelerine entegre etmeleri beklenmektedir. Güvenilir kaynakların kullanılması ve fikir ve argümanların mantıksal gelişimi yoluyla güvenilirliğin tesis edilmesine özel önem verilmektedir.

Küresel Bir Ortamda Yönetim
Bu kurs, hem kâr amaçlı hem de kar amacı gütmeyen kuruluşlara (STK'lar) ve küresel bir ortamda nasıl faaliyet gösterdiklerine bir giriş niteliğindedir. Konular, organizasyon yapısı ve sistemleri, işgücü demografisi, çeşitlilik ve kültür, kuruluşlar üzerindeki politik ve sosyal etkiler, organizasyon biçimleri, yönetim süreçleri ve karar verme araçlarını içerebilir.

Technology & Engineering - Teknoloji & Mühendislik Pathway Programı

Teknoloji & Mühendislik Pathway Programı üniversite hazırlık eğitimi sunarak öğrencilerin hedef üniversitelere başvuru yapmalarını ve kabul edilmelerini sağlar:

• Machine engineering – Makine Mühendisliği
• Electrical Engineering – Elektrik Mühendisliği
• Marine Engineering – Gemi Mühendisliği
• Civil Engineering – İnşaat Mühendisliği
• Aeronautics – Uçak Mühendisliği
• Software Engineering –Yazılım Mühendisliği
• Informational Technologies – Bilişim Teknolojileri

Matematik
Bu ders temel matematik ve matematik öncesi düzeydeki temel nicel bilgileri vurgular. Öğrenciler gerçek yaşam problemini matematiksel olarak sunmayı ve sosyal ve bilimsel olayları modellemeyi öğrenir.

Fizik
Bu ders, klasik mekanik, termodinamik ve istatistiksel fiziğin bazı temel yasa ve ilkelerini, önemli doğal olayları veya teknolojik gelişmeleri açıklamak için nasıl kullanılabileceklerine vurgu yaparak tanıtır.

We are Social