Временни политики за персонала за академична година 20/21

Временни политики за персонала за академична година 20/21

Последна актуализация - Октомври 2020 г.

АУБ е отдаден на това да защитава своите студенти, преподаватели и персонал по време на пандемията COVID-19. Ние въвеждаме следните политики за академична година 20/21, за да сведем до минимум риска от разпространение на вируса сред служителите.

1. Студентите, преподавателите и служителите трябва да комуникират с офисите на АУБ чрез имейл, телефон и Zoom/Skype.

Личните посещения трябва да се избягват. Ако не може да се избегне лично посещение, часът на посещението трябва да бъде предварително уговорен по имейл или телефон със съответното предизвестие.

Лицата, посещаващи съответния офис, трябва да носят маски за лице.

Не се допуска влизането на повече от един човек в определен офис.

Физическа дистанция трябва да бъде спазвана по всяко време.

2. АУБ препоръчва на персонала да се тества за COVID-19 седмица преди началото на есенния семестър. Служителите трябва да представят резултатите от теста на здравния център. Служител, който има положителен тест за COVID-19, не трябва да идва в кампуса и трябва да информира Здравния център по телефон или имейл.

3. Слъжителите трябва ежедневно да проверяват температурата си, когато влизат в Централна сграда, ABF, Балкански център, Elieff Center и общежитията. Служители с повишена телесна температура трябва да докладват в здравния център и нямат право да продължават да изпълнява задълженията си, докато Здравният център не ги освободи.

4. Служителите трябва да дезинфекцират ръцете си при влизане в Централна сграда, ABF, Балкански център и Elieff Center. На входовете ще има дезинфектанти за ръце.

Преди началото на есенния семестър всички офиси ще бъдат снабдени с дезинфектанти за ръце, ръкавици, маски за лице, дезинфекционни спрейове за почистване на повърхности.

Служителите отдел Хигиена редовно ще дезинфекцират всички офиси.

5. Служителите трябва да покриват носа и устата си в обществените зони на сградите на АУБ, включително Централна сграда, Балкански център, ABF и общежитията. Подходящи средства са маски за лице, щитове за лице и шалове, при условие че покриват и носа, и устата на служителя.

6. Служителите на АУБ могат да работят дистанционно, при условие че:

  • са получили предварителното писмено одобрение на своя мениджър (по имейл);
  • е практически възможно да изпълняват задълженията си дистанционно;
  • остават на разположение по телефона и/или имейл в рамките на работното време.

Мениджърите могат да въведат гъвкави работни условия за своите служители. График, посочващ времето, когато служителите ще бъдат на разположение в АУБ, и времето, в което ще работят дистанционно, ще бъде поставен на вратата на съответния офис или друго видимо място.

Мениджърите са отговорни да информират Офиса на Президента, Офиса на Вицепрезидента по „Финанси и Администрация“ и отдел „Човешки ресурси“ за гъвкавите условия на работа, които са въвели.

7. Срещите на персонала трябва да се провеждат виртуално чрез Zoom или други разрешени електронни средства (моля, консултирайте се с OCC, ако трябва да използвате специален тип електронно приложение). Ако се изисква физическа среща, включваща повече от единадесет (11) души, организаторът на срещата трябва да разработи специален протокол за срещата, за да гарантира спазването на подходящите стандарти за здраве и безопасност. Ръководител „Здравен център“ на АУБ трябва да одобри протокола преди срещата.

8. Документите трябва да се обменят по електронен път (като сканирани копия, прикачени към имейл). Ако това не е възможно, документите трябва да се обменят чрез вътрешна и външна поща или чрез специалните договорености, въведени от съответните офиси.

9. Отдел ‚Доставки, пътувания, митници“ ще обработва само заявки за закупуване, подадени чрез онлайн портала и след предоставяне на всички необходими одобрения. На заявителя ще бъдат изпратени имейли с информация кога и как да получи поръчаните артикули.

We are Social