Медицинска сестра

Американски Университет в България

  търси да назначи

                                   Медицинска сестра                                

 Дейност

Да извършва здравното обслужване на студентите под надзора на лекар, да оказва на служителите и членовете на техните семейства първа медицинска помощ.

Квалификации

Медицинско образованиеДобро владеене на английски езикДобри компютърни умения

Отговорности

  • Посреща и помага на пациентите на здравния център
  • Асистира на директора на здравния център в оказване на спешна медицинска помощ и по време на преглед
  • Справя се с домашни повиквания в общежитията, когато е необходимо
  • Помага на чуждестранните пациенти в уговарянето на консултации и диагностични тестове след работа и през уикендите, в случай че директорът на здравния център отсъства
  • Извършва медико-диагностични манипулации върху пациентите самостоятелно и/или под контрол,  в зависимост от характера на процедурите
  • Осъществява лабораторни тестове, които са възможни за изпълнение в здравния център
  • При необходимост взема проби и се грижи за пакетирането и транспортирането им до съответната лаборатория
  • Грижи се за редовните доставки, поддържането и съхранението на медикаментите, имуществото и консумативите
  • Поддържа необходимата за професията квалификация
  • Поддържа цялата медицинска документация

Ако настоящата обява Ви интересува, моля изпратете автобиография и декларация за кандидатстване на jobs@aubg.edu

Интервютата ще започнат веднага и ще продължат докато позицията бъде заета.

Информацията, която ни предоставите ще бъде използвана само и единствено за целите на процедурата по подбор. Ако сте избрани за съответната позиция, ще запазим Вашите документи за кандидатстване, съгласно определения законов срок. Ако Вашата кандидатура не е успешна, ние ще унищожим Вашите данни по сигурен начин в рамките на 30 дни след изтичане на обявата. Ние ще спазваме принципите за защита на данните и законодателството в областта на личните данни. Вашата лична информация се съхранява съгласно подходящи мерки за сигурност.

We are Social