UPP Step 2

Хөтөлбөрийн агуулга

UPP Step 2 шат нь Step 1 шатыг үргэлжлүүлэн англи хэлний ахисан түвшин хүртэлх мэдлэг олгодог. Тус сургалт нь UPP Step 1-д суралцсан эсвэл англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй хүмүүст тохиромжтой. Step 2-т 4 сарын хугацаанд өдөрт 6 цагаар нийт 500 цагийн хичээл орно. Суралцагчид англи хэлээр чөлөөтэй ярих, бичих чадварыг эзэмшиж хэл яриа, харилцааны ур чадварыг олж авдаг. Тус сургалт нь англи хэл дээр академик түвшинд суралцахад бэлтгэдэг.

Хугацаа

Жилд хоёр удаа элсэлт авна: 8-р сараас 12-р сар, 1-р сараас 5-р сар

  • Хавар'18 семестр: 2018 оны 1-р сарын 15-аас 5-р сарын 11
  • Намар'18 семестр: 2018 оны 8-р сарын 27-оос 12-р сарын 21

Төлбөр

  • UPP Step 2 Сургалтын төлбөр* - $1,790 
  • AUBG дотуур байр - $782 
  • Эрүүл мэндийн даатгал - $30 
  • Оюутны үйл ажиллагааны төлбөр - $145

*Болгар иргэдэд ELI 20% хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Холбоо барих

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг eli@aubg.edu хаягаас авна уу.

We are Social