Өргөдөл гаргах журам:

Өргөдал гаргахын тулд  Болгар оюутнууд:

  • Стандарт өргөдлийн маягт 
  • Ахлах сургуулийн дипломын хуулбар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг + (359 73) 888 557 утсаар холбогдож авна уу. Мөн eli@aubg.edu хаягаас асуулт асууж болно.

Өргөдал гаргахын тулд  Гадаад оюутнууд “AUBG Application Package” багцыг Элсэлтийн Албанд (Admissions Office) тушаана.

  • Step 2 болон Step 3 шатанд шууд өргөдөл гаргагч оюутнууд түвшин тогтоох шалгалтыг давах ёстой. 
  • Нэг семестрийн эрүүл мэндийн даатгал болох 30 ам.долларыг сургалтын төлбөрын хамт төлж, семестр бүр шинэчилнэ. 
  • Оюутны дотуур байрыг боломжоос хамаарч санал болгох болно.

Холбоотой линк:

AUBG Application

We are Social