Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа

Хаврын семестрт зориулсан өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа:

  • 11-р сарын 1, Европийн Холбооны өргөдөл гаргагч 
  • 10-р сарын 1, AUBG Элсэлтийн Албаар (Admissions Office) дамжуулан өргөдөл гаргагч гадаад оюутан

Намрын семестрт зориулсан өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа:

  • 8-р сарын 1, Европийн Холбооны өргөдөл гаргагч 
  • 6-р сарын 1, AUBG Элсэлтийн Албаар (Admissions Office) дамжуулан өргөдөл гаргагч гадаад оюутан
We are Social