Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

ВЪВЕДЕНИЕ

ICoSCIS Въведение

Симулациите в науката в днешно време се считат за неразделна част от изследователска методология. В природните науки симулациите отдавна се използват за замяна на скъпо струващи експерименти и изследване на повтарящи се явления. Днес, дори и такива области като икономиката и социалните науки разчитат на компютрите при изследване на проблеми с огромни масиви от данни. Предвиждайки засилване на необходимостта от компютърна обработка, ЕС осъществява действия, в резултат на което бе създадена Европейската инициатива за Grid (EGI). За съжаление, няколко по-слабо развитите региони като Южна България останаха извън активността по създаване на Изчислителен Grid клъстер и получаване на ноу-хау за употребата му. За да коригираме този пропуск ние изграждаме партньорска мрежа състояща се от Катедрата по физика на университета "Аристотел" в Солун (AUTh), Факултета по математика и природни науки на Югозападния университет (SWU), катедра "Икономика на Университета на Македония (UoM) и Катедрата по компютърни науки на Американския университет в Благоевград (AUBG). Нашата основна цел ще бъде основна група български учени да се запознаят с съвременните изчислителни методи. Нашият проект ще се фокусира и върху трансфера на знания по сложни научни методи (AUTh) и тяхното приложение в други науки, като икономиката (UoM). Опит и ноу-хау в областта на научните изчисления и паралелните алгоритми ще бъдат предадени чрез серия от образователни дейности и научен обмен. За да се адаптират тези техники към интересите на SWU и AUBG, ще бъде формирана съвместна двустранна комисия за надзор (JBSC). Освен това, за постигане на целта, ще бъдат създадени два GRID клъстера, базирани в AUTh и SWU, съобразени с нуждите на всеки партньор. Ще бъдат предприети стъпки към интеграцията на тези клъстери в рамката на EGI. JBSC ще формира екипи от SWU и AUBG учени, които ще представляват по най-добрия начин, както техните департаменти, така и изследователските им интереси. Ще се акцентира върху способността на екипите да предадат получените знания на студентите.

(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България