Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

ПАРТНьОРИ

ICoSCIS Партньори и ръководители на екипи

Водещ партньор: Солунски университет "Аристотел" (GR) - проф. Паноз Аргиракис

Партньор 2: Юго-западен университет "Неофит Рилски" (BG) - проф. Петър Миланов

Партньор 3: Македонски университет (GR) - A. проф. Катерина Куртсоу

Американски университет в България (BG) - проф. Джон Галетли

(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България