Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

ЦЕЛИ

ICoSCIS цели, постижения и резултати

Цели
Обхваща специфични потребности от решаване на широкомащабни изчислителни задачи в Южна България
Създаване на базова инфраструктура от компютърни клъстери в двете страни
ЮЗУ клъстера акцентира върху процесорна мощ и адекватна памет
Трансфер на знания между партньорите
Избор на отбор от ЮЗУ и АУБ запознаете с НРС и Grid
Създавене на мрежа за обучение ? разработване на серия от курсове за изучаване на сложни системи
Очаквани постижения
Въвеждащ семинар за популяризиране на територията на ЮЗУ и АУБ
Допълващо събитие в рамките на международно училище по сложни системи
Практически курсове
Обновяване на знанията на техническия и преподавателски състав
Сесия за създаване на мрежа от потребители (Високотехнологични ИТ компании, финансови организации и консултантски групи)
Реализация на двата Grid клъстера
Очаквани резултати
Засилване в голяма степен на бъдещата научната продукция в региона
Между-институционално сътрудничество
Създаване на условия за интердисциплинарни изследвания между катедрите
Равни възможности (без дискриминиране по пол, физическо здраве или етническа принадлежност)
Лоялна конкуренция за всички (широко анонсиране на обществените поръчки за двата компютърни клъстера)
Получване на резултати с значимо въздействие - изграждане на основите за дългогодишно регионално развитие

 

(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България