Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

УПРАВЛЕНИЕ

ICoSCIS Перт Схема на Управление

(УСП) Управителен Съвет на Проекта

(ОДНК) Обединен Двустранен Научен Комитет

(ОУП) Офис Управление на Проекта

(ОТС) Обединен Технически Секретариат

(ТУС) Технически Управителен Съвет

(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България