Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

КОНТАКТИ

За допълнителна информация, свържете се с:

Paris Giazitzidis/Парис Гиазицидис

Computational Physics Lab/лаборатория Изчислителна Физика

Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124, Greece

Катедра Физика, Аристотел Университет в Солун, 54124 Солун, Гърция

Tel : +302310998119

e-mail: pgiazi@physics.auth.gr

(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България