Начало Събития Инфраструктура Полезни връзки Обучение

ДЕЙНОСТИ

ICoSCIS дейности

Дейност Вид Дейност Отговорен партньор
РП1 Управление и Координация
Дейност 1.1 Встъпителна среща AUTH
Дейност 1.2 Координационни Срещи AUTH/UoM
Дейност 1.3 Управление на проекта AUTH/UoM
РП2 Информация и Публичност
Дейност 2.1 Публичен семинар SWU
Дейност 2.2 Информационни диплянки и постери AUBG/SWU
Дейност 2.3 Създаване и поддръжка на Уеб-сайт AUBG/AUTH
Дейност 2.4 Уъркшоп Изследване и Предприемачество UoM
РП3 Инфраструктура
Дейност 3.1 Изучаване на потребностите и хардуер AUTH
Дейност 3.2 Подготовка на оборудването за ЮЗУ Благоевград SWU/AUTH
Дейност 3.3 Инсталация и тестване на софтуера AUTH/AUBG
Дейност 3.4 GRID Администриране AUTH
Дейност 3.5 GRID изчисления потребителска поддръжка AUBG
РП4 Образователни Дейности I (Комплексни Науки)
Дейност 4.1 Подготовка на курсовете AUTH
Дейност 4.2 Курсове Комплексни Науки за преподаватели UoM
Дейност 4.3 Курсове Комплексни Науки за студенти SWU
Дейност 4.4 Уеб-сайт на образователните дейности UoM
РП5 Образователни Дейности II (Програмиране и GRID изчисления)
Дейност 5.1 Подготовка на курсовете AUBG/AUTH
Дейност 5.2 Курсове по Програмиране основно ниво AUBG
Дейност 5.3 Курсове по Програмиране средно ниво AUBG
Дейност 5.4 Курсове по Научни Изчисления AUTH
(c) Департамент Компютърни Науки, Американски Университет в България