Връчване на сертификати на нивата Beginner вечер & Elementary от програмата за възрастни

TBC