Връчване на сертификати на групите за възрастни във вторник/четвъртък от Pre-Intermediate до Advanced

TBC