Връчване на сертификати на групите за възрастни в понеделник/сряда от Pre-Intermediate до Advanced

TBC