Информация за курсовете по английски език за деца, възрастни и кандидат-студенти

В момента записваме за:

Есенен семестър 2021:

Записването за всички курсове става на място, Институт по английски език, пл. Г. Измирлиев 1, по телефона – 073 888 556/555/557 и по e-mail - eli@aubg.edu

Академична програма (EAP):

Академична програма - Стъпка 1

Есенен семестър 2021: от 20 септември 2021 до 28 януари 2022

Краен срок за кандидатстване: 30 август 2021

Този интензивен курс е предназначен за хора, които имат познания по английски език на ниво Абсолютно начинаещи (Beginner, A1). Нивата, които покрива Стъпка 1 са Начинаещи (Elementary, А2) и Средно напреднали (Pre-Intermediate, B1.1). 

По време на обучението курсистите овладяват основни граматични правила и правопис и усвояват речников запас от около 4000 думи. В рамките на курса се развиват всички езикови умения - за слушане и четене с разбиране, за говорене и писане. 

Стандартната продължителност на курса е 4 месеца, от понеделник до петък.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани за Академичната програма могат да програма получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

×
Академична програма - Стъпка 2

Есенен семестър 2021: от 30 август 2021 до 17 декември 2021

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2021

Този интензивен курс е подходящ за хора, които имат познания по английски език на ниво Среднонапреднали (Pre-Intermediate, B1). Нивата, които покрива Стъпка 2 са Среднонапреднали (Intermediate, B 1.2) и Вискоко среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2).

Курсистите, завършили Стъпка 2 придобиват говорима и писмена комуникативна компетентност, позволяваща им да ползват английски език самостоятелно (Independent User), но все още не свободно (Proficient User). 

Стандартната продължителност на курса е 4 месеца, от понеделник до петък.

Форма на обучение: хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса обучение на семестър: $1880; такса с отстъпка за българи: $1500

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец 
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани за Академичната програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

×
Академична програма - Стъпка 3

Есенен семестър 2021: от 30 август до 26 ноември 2021

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2021

Този интензивен курс е подходящ за хора, имащи намерение да кандидатстват в англоезичен университет. Необходимо е входното им ниво да е Високо среднонапреднали (Upper-Intermediate, B2). Това е нивото, напр. на ученици, завършили гимназии със засилени изучаване на английски език.

Стъпка 3 от Академичната програма подготвя бъдещите студенти за обучение в университетска среда с необходимото за тази цел академично владеене на английски език - ниво Напреднали (Advanced, C1). В рамките на този курс студентите затвърждават знанията си по граматика и усвояват тънкостите в употребата на граматични структури, като същевременно обогатяват речника си с думи и изрази, необходими по време на пребиваването им в англоезичен университет. Уменията на курсистите във всички сфери на езиковото обучение – слушане и четене с разбиране, ефективно писане и дискусии по академични теми и се развиват максимално, като това им дава увереност свободно да комуникират на английски език в академична среда.

Стъпка 3 включва и специализирана подготовка ориентирана към прием в англоезични университети, която акцентира върху стратегии за успешното полагането на приемни тестове. Особено внимание се обръща на развитието на уменията на студентите за участие в различни типове устна и писмена академична комуникация. В рамките на курса студентите имат възможността на направят примерни тестове и да получат оценка и коментар от преподавателите на базата на критериите на съответния изпит за прием в университет.

Стандартната продължителност на курса е 3 или 4 месеца, от понеделник до петък.

Форма на обучение хибридно, т.е. съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН присъствена (предпочитана) или онлайн (Zoom). По желание на курсиста, курсът може да бъде посещаван и изцяло онлайн.

Такса обучение на семестър: $1165; такса с отстъпка за българи: $932

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба образец
  2. Диплома за завършено средно образование.

Курсистите, записани в Академичната програма могат да получат статут на редовни студенти в АУБ.

За повече информация: телефон 073 888 557 или имейл: eli@aubg.edu

× 

От 1 септември ще записваме за:

Нентензивни курсове за възрастни (14 +)

Неинтензивни курсове по английски за възрастни (14 +) през Есенния семестър 2021:

Продължителност: от 4 октомври 2021 до януари 2022

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 или 4 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30, 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език. За нивата от Pre-Intermediate нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно (съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН).

Такса за обучение:

  • Нива абсолютно начинаещи и начинаещи: 374 лв. за 100 уч. часа
  • Всички останали нива: 349 лв. за 80 уч. часа

Учебни материали: New Headway, 4th edition, Student’s Book and Workbook 

Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център, "Америка за България“, кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите по имейл:eli@aubg.edu.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво в езиковия център, могат да се запишат в следващото ниво.

Нови курсисти, неизучавали езика, могат да се запишат в ниво абсолютно начинаещи.

Нови курсисти, изучавали езика на друго място: Тестове и интервюта за определяне на входното Ви ниво ще се провеждат от 1 септември.  Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Предлагат се следните девет нива:

Beginner (Абсолютно начинаещи, ниво А1): 100 уч. часа – 2 х 4 уч. часа седмично

Elementary (Начинаещи, ниво А2.1): 100 уч. часа - 2 х 4 уч.  часа седмично

Pre-Intermediate 1 (Ниско среднонапреднали 1, ниво А2.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Pre-Intermediate 2 (Ниско среднонапреднали 2, ниво B1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 1 (Среднонапреднали 1, ниво B1.1 - B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Intermediate 2 (Среднонапреднали 2, ниво B1.2): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 1 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Upper-Intermediate 2 (Високо среднонапреднали 1, ниво B2.2.): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Advanced 1 (Напреднали 1, C1.1): 80 уч. часа - 2 х 3 уч. часа седмично

Неинтензивни курсове за деца от 8 до 13 години

Неинтензивни курсове английски за деца (2-7 клас) през есенния семестър 2021:

Продължителност: от 4 октомври 2021 до края на май 2022

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 2 уч. часа с 10-минутно междучасие, сутрин от 9:00 или 10:45 или следобяд от 14:00 или 15:45.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език за деца. За нивата от Pre-Starter B нагоре – двама различни преподаватели, като единият е носител на езика от САЩ или Великобритания.

Форма на обучение: хибридно (съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН).

Такса за обучение: 287 лева

Таксата за обучение с включен учебник “Oxford Discover” е 332 лева*.

*Цената на учебника може да бъде променена от издателството

Учебни материали:

  • Ниво Pre-Starter:  “Fairyland 3”, Student’s Book and Workbook

Учебникът и учебната тетрадка могат да се закупят от Книжарницата на АУБ, намираща се в сградата на Студентския център „Америка за България“, Кампуса на АУБ на ул. Свобода Бъчварова 12.

  • Нива от Pre-Starter B до Intermediate: “Oxford Discover” 1-5

Учебникът се получава на първия учебен ден в Центъра.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите

За родителите на нови курсисти, изучавали езика на друго място: Интервюта за определяне на входното ниво на детето Ви ще се провеждат от 1 септември 2021.   Няма такса за определяне на входно ниво.

Предлагат се следните шест нива:

Pre-Starter A (Aбсолютно начинаещи A, ниво А0 = ограмотяване на английски език)

Pre-Starter B  (Aбсолютно начинаещи Б, ниво А1.1)

Starter (Начинаещи, ниво A1.2)

Elementary (Начинаещи, ниво А2.1)

Pre-Intermediate (Ниско среднонапреднали, ниво А2.2)

Intermediate (Среднонапреднали, ниво  B1.1)

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS

Неинтензивен курс за подготовка по IELTS Academic през есенния семестър 2021

Продължителност: от 4 октомври 2021 до януари 2022

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно (съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН)

Такса за обучение: 426 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита IELTS e предвиден за гимназисти в 11-и или 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B 2.2, които желаят да продължат образованието в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина. Препоръчително е курсистите поне да са завършили 11-и клас на средно училище.

Съдържание на курса: По време на подготовката по IELTS курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които са препоръчани за подготовка от British Council и Cambridge English. Освен това, всеки курсист ще трябва да подготвя презентации и да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита IELTS. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-ielts

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 24 септември 2021 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в Центъра, могат да се запишат за подготовка за IELTS.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за допускане до курса по IELTS ще се провеждат от 1 септември 2021. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL iBT

Неинтензивен курс за подготовка по TOEFL iBT през есенния семестър 2021

Продължителност: от 4 октомври 2021 до януари 2022

Занятия: два пъти седмично - понеделник и сряда или вторник и четвъртък – по 3 уч. часа, сутрин от 8:30, следобяд от 14:00/14:30 или вечер от 17:30-. 1 уч. час = 45 минути.

Преподаватели: Квалифицирани и опитни преподаватели по английски език, специализирали в подготовката на кандидат-студенти за англоезични университети.

Форма на обучение: хибридно (съобразено с разпоредбите на МЗ и МОН)

Такса за обучение: 426 лв. с включени учебни материали

Изисквания към курсистите: Курсът за подготовка за явяване на изпита TOEFL iBT (internet-based test) e предвиден за гимназисти в 12-и клас и студенти с познания по английски език на ниво мин. B2.2, които желаят да продължат образованието си в АУБ или в чужбина. За курса могат да се запишат и хора, които са решили да продължат професионалното си развитие в чужбина.

Съдържание на курса: По време на обучението по TOEFL iBT курсистите ще имат възможност да направят примерни тестове, които организацията Educational Testing Service (ЕTS) предлага за подготовка.  Освен това, всеки курсист ще трябва да пише есета по зададени от преподавателя теми, които ще бъдат дискутирани и оценени на базата на критериите на изпита iBT TOEFL. Повече информация съдържанието на курса: https://www.aubg.edu/community-program-toefl-sat

Учебни материали: Преподавателят ще раздава необходимите учебни материали на курсистите по време на самите занятия.

Записване: до 24 октомври 2021 или до попълване на местата в групите.

Курсисти, успешно завършили или завършващи в момента ниво Напреднали в езиковия център, могат да се запишат на подготовка за TOEFL.

Курсисти, изучавали езика на друго място или курсисти със сертификат от Центъра за по-ниско ниво на владеене на английски: Тестове и интервюта за допускане до курса IELTS подготовка ще се провеждат от 1 септември 2021. Таксата за определяне на входно ниво е 10 лв.

We are Social