Rules and Regulations/Общи условия

Rules and Regulations

За информация на български превъртете надолу

If you cancel you course registration before the starting date, you will receive an 80% fee refund. Once the course has started, you not be refunded.

If extraordinary circumstances and/or events beyond the control of the English Language Institute at AUBG occur, the ELI reserves the right to make changes related to time and/or place of the offered services. If classes must start/continue online due to orders by the Ministry of Health and the Ministry of Education and Science of Bulgaria, course participants will receive per email instructions about the method of inclusion and the platform by means of which classes will be taught.

The Еnglish Language Institute reserves the right to expel a student found in violation of the AUBG rules of conduct, incl. the COVID-19 pandemic safety measures. The expelled student will not receive a fee refund.

The Privacy Policy regarding English Language Institute students is available online here.

Общи условия

Ако се откажете от курса преди датата на започването, ще Ви бъде върната 80% от таксата. Ако курсът е започнал, таксата няма да Ви бъде върната.

В случай че възникнат независещи от Центъра за подготовка по английски език към АУБ извънредни обстоятелства и/или събития, Центърът си запазва правото да промени времето и/или мястото на предлагане на услугите. Ако занятията трябва да стартират/продължат онлайн по заповед от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката в България, курсистът/курсистката ще бъде известен/а по имейл за начина на включване и платформата, в която ще се провеждат занятията.

Центърът за подготовка по английски език към АУБ си запазва правото да отстрани курсист, който не спазва правилата за поведение на АУБ, вкл. мерките за безопасност във връзка с пандемията COVID-19. На отстранен студент не се възстаноява такса.

Можете да прочетете Политиката за защита на личните данни за курсисти в Центърът за подготовка по английски език към АУБ тук.

We are Social