Diane Love Scholarship

Стипендията на името на Дайан Лов, бивш преподавател в Езиков център на Американския университет в България, е отворена за курсисти от Детската програма на центъра. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1) да имат висок успех и 2) да са от нуждаещо се семейство.

Стипендията покрива таксата за обучение за два семестъра на една академична година в Детската програма (7 до 14 години). В случай на крайно нуждаещи се кандидати стипендията покрива и учебниците.

Срокът за кандидатстване е от май до септември. Семействата на кандидатите трябва да представят в Езиковия център молба и съответните документи до 15 септември. Комисията по стипендиите ще обяви решението си до 30 септември.


Diane Love Younger Learners Scholarship is open to students among the Younger Learners Program of the English Language Institute (ELI) at the American University in Bulgaria. The candidates should be promising learners with good academic standing, and they should be coming from financially challenged families.

The scholarship covers two semesters of the academic year of the Younger Learners Program (children 7 to 14).  In case of totally unsupported candidates, the scholarship may cover books as well.

Application is open in May and closes in September. Candidates should submit an application form and the corresponding supporting documents by September 15. The Scholarship Committee decision will be announced by September 30.

Back to Summer School

We are Social