COVID-19 Procedures for Elieff Center BG

ПРЕВАНТИВНИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛ

ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ НА ГОСТ В ОБЕКТА

ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПОДОЗИРАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛ

Задължение за запознаване на персонала на обекта по отношение на въведения протокол, свързан с COVID-19 (предаване на най-важните указания и задължения в това отношение).

Служителите, наемателите и персоналът на обекта трябва да бъдат инструктирани, че в случай на симптоми като повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, други като болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др. не трябва да идват на работа, трябва да останат да работят от вкъщи. Следва да се свържат по телефона с личния си лекар, а при липса на такъв, с РЗИ и в случай на влошаване на здравето да се обадят на тел. 112 и да информират, че е възможно да са заразени с Коронавирус. Техните колеги, по-специално тези, с които са в пряк контакт трябва да бъдат информирани и, ако е възможно, да бъдат тествани с PCR тест. Препоръчва се да се следи информацията на РЗИ и министъра на здравеопазването, достъпна на официалната интернет страница на институцията, както и приложимото законодателство. Препоръчва се цялостно почистване и дезинфекция на работното място / офиса на служителя/. Това е задължително в случай, че той / тя е с положителен PCR. В случай на симптоми, предполагащи коронавирусна инфекция при служител, който изпълнява задачите си на работното място, той трябва незабавно да постави защитна маска. Трябва да бъде преместен до определената за целта стая № 401, където да се отвори прозореца. Никой друг посетител няма да има право да влиза в стаята, освен медицинския персонал. След като пациентът напусне стаята, същата трябва да бъде добре дезинфекцирана.

Лицето, което не се чувства добре трябва да използва мобилния си телефон, за да се обади на личния си лекар или на определения номер на обществена здравна служба. Ако става въпрос за спешен случай (при сериозно болни или ранени) трябва да се обадим на 112 и да обясним ситуацията и да дадем съответната информация, както и настоящите симптоми.

Докато чака съвет от личния си лекар, определената служба за обществено здравеопазване или спешна помощ, засегнатото лице трябва да остане на поне два метра от други хора. Той / тя трябва да избягва докосване на хора, повърхности, предмети и трябва да покрие устата и носа с маска за еднократна употреба.

Ако лицето трябва да отиде до банята докато чака медицинска помощ, то трябва да използва отделна баня.

При лица със състояния, които ги излагат на по-висок риск от сериозно заболяване (възрастни хора (> 60 години) и такива с хронични състояния (включително хипертония, белодробни или сърдечни проблеми, диабет или които са подложени на лечение, бременни и др.) се вземат допълнителни предпазни мерки, като например да останат у дома.

Какво се прави ако служител на център „Илиев“ е със съмнение за COVID-19 и е на работното си място?

При близки контакти на съмнителен случай на работното място трябва да се следват насоките, дадени от националните органи.

След установяване на съмнителен или положителен случай всички служители в близък контакт трябва да бъдат посъветвани да работят от вкъщи, ако е възможно, докато не станат достъпни резултатите от PCR теста на съответния пациент. Ако се окаже отрицателен, лицата, които са били в пряк контакт със заразения може да се върнат към работа на място. В случай, че резултатът е положителен, близките контакти трябва да бъдат тествани на свой ред.

Оценката на риска за всяка ситуация ще бъде извършена от определените служби за обществено здравеопазване с водещо отговорно лице на работното място. Те ще предоставят съвети за управление на персонала и членовете въз основа на тяхната оценка на риска.

Ако се потвърди, че даден работник има COVID-19, работодателите трябва да информират колегите си за възможното им излагане на COVID-19 на работното място, но да пазят поверителност.

Работниците, които са били близо до колега с потвърден COVID-19, трябва да получат инструкции какво да правят в съответствие с фирмените политики и насоките на националните органи.

Работниците, които са добре, но имат болен член на семейството у дома с COVID-19, трябва да уведомят работодателя си и да се обърнат към насоките на националните здравни служби относно мерките, които трябва да се предприемат. В този случай те трябва да прекарат 14 дни под карантина у дома (могат да работят от разстояние) и да бъдат тествани. Ако тестът е отрицателен и по време на карантината не се появят симптоми, те могат да се върнат на работа. Ако PCR е положителен, те трябва да бъдат лекувани в съответствие със съответната политика.

Както положителните пациенти, така и техните близки контакти имат право да ползват отпуск по болест за карантинния период. Той ще бъде издаден от техния личен лекар.

Когато лица на работното място са имали контакт с потвърден случай на COVID-19:

Ако се установи потвърден случай на нашето работно място, определените служби за обществено здравеопазване ще предоставят съвети на:

  • всеки работник, който е бил в непосредствен контакт или близост;
  • всеки, който е прекарал известно време с работника, докато той или тя е бил симптоматичен;
  • всеки, който е почистил телесни течности;
  • близки групи за приятелство или работни групи;
  • всеки работник, живеещ в едно домакинство като потвърден случай.

Контактите без симптоми не могат да бъдат тествани от държавните органи; те все още могат да развият симптоми на по-късен етап и след това ще бъдат тествани. Само отрицателната PCR може да докаже липсата на риск за останалите хора.

Почистване на офиси и обществени пространства, където има подозрения или потвърдени случаи на COVID-19.

Симптомите на коронавирус са подобни на грипоподобно заболяване и включват суха кашлица, възпалено гърло, треска, умора или задух. Веднъж симптоматични, всички повърхности, с които лицето е влязло в контакт, трябва да се почистят, включително:

  • всички повърхности и предмети, които може да са били замърсени с телесни течности;
  • всички потенциално замърсени зони с висок контакт като тоалетни, дръжки на врати, телефони.

Обществените зони, в които симптоматично лице е преминало и е прекарало минимално време (като коридори), но които не са видимо замърсени с телесни течности, не трябва да бъдат специално почиствани и дезинфекцирани.

Ако човек се разболее в общо пространство, те трябва да се почистят с помощта на еднократни кърпи и препаратите с най-малко 60% алкохол или такива, сертифицирани за дезинфекция на засегнатите от SARS-CoV-2 области, в съответствие с настоящата препоръчителна практика на работното място. Всички отпадъци, които са били в контакт с индивида, включително използвани тъкани и маски, трябва да се поставят в пластмасова торба за боклук. След това найлоновата торбичка трябва да се постави във втора торба и да се завърже. Трябва да се постави на сигурно място и да се маркира за съхранение, докато се получи резултатът. Ако отделните тестове са отрицателни, това може да бъде изхвърлено в нормалните отпадъци. Ако индивидуалният тест е положителен, ще бъдете инструктирани какво да правите с отпадъците от органите на общественото здраве.

We are Social