COVID-19 Measures for Elieff Center BG

Вътрешен правилник на Илиев Център по време на Covid-19

Скъпи колеги, студенти и партньори,

Вашeто здраве е наш основен приоритет, затова екипът ни прие допълнителни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на обекта съгласно насоките на здравните органи. Същите влизат в сила от 01,09,2020г. ще важат докато важи извънредната противоепидемична обстановка в страната.

Правила за служителите, студентите, посетителите и наемателите на образователен и културен център Илиев:

 • Задължително носене на предпазни маски или шлемове в общите площи;
 • Задължително преминаване през термокамерната система за контрол инсталирана на входа на сградата. Лицата с телесна температура по-висока от 37 градуса няма да бъдат допускани в сградата. Лицата, които паркират колите си в подземния гараж също се задължават да преминават през контролната система;
 • Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на обекта, асансьора и местата за хранене;
 • Дистанция – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите посетители и от служителите на обекта;
 • Вход-Изход – използвайте обозначените за целта входове и изходи в обекта;
 • Асансьори – асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от двама души едновременно.

Допълнителни мерки за хигиена и безопасност

 • Измерване на температура – измерване на температурата на входа на центъра на всички гости, обслужващ персонал и доставчици;
 • Осигурени са йонизатори за въздух в залите за обучение;
 • Дезинфекция общи площи – редовна дезинфекция на всички общи части и повърхности;
 • Дезинфекция на вентилационната система – редовно почистване на вентилационната система и смяна на филтрите;
 • Зони с дезинфектанти – осигуряване на диспенсъри със сертифициран дезинфектант за Ковид-19 на входовете на обекта, пред асансьорите, общите тоалетни;
 • Маркировка за дистанция – осигурени са подови стикери, указващи препоръчителната дистанция;
 • Предпазни материали за гости – на входа на обекта има достъпни при необходимост маски за лице, ръкавици, дезинфектант за ръце и повърхности.
 • Помещение за карантина – подготвена е зала №401 според изискванията на Министерство на здравеопазването за евентуалното карантиниране на гости или персонал.
 • Важни контакти – на видно място са поставени необходимите номера на РЗИ, лечебното заведение за обслужване към хотела и на регионалните здравни власти.
We are Social