Дейност: Поддържа безопасността и предпазва достъпа на външни лица до сградите на университета. Позиция на пълно работно време, базирана в Благоевград.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Предпазва сградата и собствеността от повреди, кражби, огън и инциденти.
 • Контролира влизането в сградата на гости и външни лица.
 • Помага на Ръководител направление Охрана на общежитието при извеждане на нарушителите от общежитието. При по-трудни ситуации, се обажда в РДВР за помощ.
 • Отговорен е за личната собственост, парите, документите и ценностите на студентите и персонала на АУБ, когато са оставени за съхранение при пазачите.
 • В случай на инциденти, кражби или липса на собственост от сградата или зоната за паркиране по време на дежурство, негово задължение е да разрешава проблема до идването на компетентните лица.
 • Предоставя писмен доклад за всички подобни случаи на ръководител “Охрана“ и Директор „Оперативна дейност”.
 • Записва всички инциденти, кражби, повреди или други липси в заведената за целта книга.
 • Проверява и е в състояние да работи с противопожарната алармена система, противопожарните уреди и съоръжения в сградата и е отговорен за правилното им съхранение.
 • В случай на пожар изпълнява заповедите на ръководител „Охрана“ според предварително изготвения евакуационен план Отговаря за спазването на правилата за охрана от служители и студенти.

Квалификации:

 • Диплома за средно образование
 • Общо добро физическо състояние
 • Една година трудов стаж като „Пазач“ е предимство

Ако настоящата обява Ви интересува, моля изпратете автобиография на [email protected].

Информацията, която ни предоставите ще бъде използвана само и единствено за целите на процедурата по подбор. Ако сте избрани за съответната позиция, ще запазим Вашите документи за кандидатстване, съгласно определения законов срок. Ако Вашата кандидатура не е успешна, ние ще унищожим Вашите данни по сигурен начин в рамките на 6 месеца след приключване на конкурса. Ние ще спазваме принципите за защита на данните и законодателството в областта на личните данни. Вашата лична информация се съхранява съгласно подходящи мерки за сигурност.