Стипендии

Стипендии за новоприети студенти

Всеки кандидат автоматично се разглежда за всяка стипендия, която има право да получи. Стипендии на базата на академичен успех се дават въз основа на високи резултати в гимназията и на тестове по английски език. Финансовата помощ за всяка година възлиза на $4,8 милиона, а 73% от студентите в АУБГ получават някаква форма на стипендия.

Само кандидати, които са представили пълни заявления за финансова помощ имат право да получат стипендия (пълна или частична), която се базира на финансова нужда.  

Стипендия за изтъкнати студенти на фондация Америка за България

Единадесет пълни стипендии, 20 покриващи 60% от таксата за обучение и 44 покриващи 30% от таксата за обучение са на разположение за българи-първокурсници през 2016-17 академична година с висок академичен потенциал, измерен спрямо академичния успех на кандидат-студентите. Стипендиите са за четиригодишен курс на обучение в университета.

Стипендии на Американска фондация за България

Американска фондация за България дава две стипендии от $2 500 -една за новоприет студент от български произход, идващ от САЩ, и друга за постъпващ студент от български произход, идващ от някоя от бившите съветски републики. И двете стипендии са базирани на академичен успех. Стипендиите се предоставят чрез споразумение между АУБГ и Американската фондация за България. Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава, и подтиква към високи постижения в образованието, естествените науки, културата и хуманитарните науки. Тя инвестира в млади хора, които демонстрират интерес в различни области на науката, за да продължат да развиват своите умения и знания и по този начин да им се помогне да се превърнат в най-добрите професионалисти в своята област.

Албанска стипендия

До 15 стипендии от $ 2 000 всяка на базата на финансова нужда се отпускат за новоприети студенти от албански произход от Албания, Косово и Македония. Стипендиите са за първата година на обучение.

Стипендия на Аурубис България

Стипедния от $ 5000 се отпуска на български студент от Средногорски регион (общини Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица). На кандидатите с най-високи резултати (академичен успех и TOEFL) се дава предимство.

Стипендия Dynamics Resources

Стипендията е от $2 500 и се отпуска на постъпващ студент. Стипендиантът трябва да има резултат на TOEFL или на еквивалентен изпит по английски език над средното ниво за предходния випуск и също да има нужда от финансова помощ.

Стипендия Георги Сава Раковски

Две стипендии от $4 500 се отпускат на студенти с висок академичен успех и финансова нужда. Стипендиите Георги Сава Раковски се връчват на студенти в редовна форма на обучение.

Стипендия Хюуайлър / Хаматова

Една стипендия от $2 000 за първата година на обучение се отпуска на студент с финансова нужда от Киргизстан (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан или страна от Централна Азия).

Стипендия Иван Манев и Александра Тодорова

Една стипендия от $2 500 се отпуска на един български студент, за предпочитане идващ от района на Пловдив.

Стипендия Меткаф / Рамсден

Една стипендия от $ 2 250 за първата година на обучение се отпуска на новоприет студент, който е демонстрирал финансова нужда и е обещаващ студент от гледна точка на академични постижения, лидерски способности и личен характер.

Стипендия Майкъл Йовенко

В чест на един изключителен българо-американец се отпускат до четири стипендии от $ 2 500 всяка за първата година на обучение на български новоприети студенти на базата на академичен успех, характер, лидерски умения и готовност за помощ на другите.

Стипендии на Институт "Отворено Общество" (OSI) за туркменски стипендианти

Една стипендия, покриваща 60% от таксата за обучение в продължение на четири години, се отпуска на туркменски първокурсник през 2016-17 академична година. 

Стипендия Philhellene

Две стипендии от $2 500 всяка за първата година на обучение се отпускат на гръцки студенти.

Стипендия за изключителни студенти Райфайзен Банк България

Четири стипендии от $2 500 всяка за първата година на обучение се отпускат на българските студенти на базата на академични заслуги и финансова нужда. Студенти, които покриват условията за получането им, са посочени от Комитета за отпускане на стипендии на базата на техните документи за кандидатстване и попълнен формуляр за финансова помощ.

Стипендия, основана от завършилите румънски студенти

Една стипендия от $3 000 (или две от $ 1 500) за първата година на обучение се отпускат на студенти от Румъния.

Стипендия д-р Ружа Игнатова

Две стипендии на стойност 5 191 евро се отпускат на студенти с финансова нужда от България или развиваща се страна в Източна Европа или Азия.  Кандидатите трябва да бъдат новоприети студенти редовна форма на обучение през есен 2016.

SAP Стипендии

Четири стипендии от 2 375 евро се отпускат на студенти редовна форма на обучение, които ще бъдат първи курс през 2016-17 академична година. Наградените трябва да имат резултат от TOEFL или еквивалентен изпит по английски език над средното ниво за предишния випуск. Получателите на стипендиите се насърчават да участват в еднократен семинар в централата на SAP България под ръководството на професор от АУБГ. Стипендиите на SAP са предназначени за студенти, които демонстрират силна ангажираност към социални каузи и общественополезен труд. Натоварени с предприемачески дух, тези млади лидери разбират и идентифицират проблеми в социалния ред и ги превръщат във възможности, като по този начин се създава по-добра общност за всички. Те преплитат лични умения и постоянство в превръщането на стари и съществуващи модели в иновативни подходи за това как трябва да се правят нещата. Идеалните кандидати вече са ангажирани със значителен социален проблем в България. Предимство се дава на:

  • Технически умения
  • Опит в управлението на проекти
  • Опит в НПО или проекти със социално въздействие.
Стипендия за изключителни студенти на Progress

Една стипендия от $ 2 200 за първата година на обучение се отпуска на български студент с гимназиален среден успех 5.50 или по-висок.

Стипендия в памет на Уилям Портър

Една стипендия от $ 1 500 за първата година на обучение се отпуска на български студент с висок академичен успех и активно участие в спортни дейности.

Стипендия Замфиров

Четири стипендии от $ 2 500 годишно за две години се отпускат на български студенти с високи академични заслуги и финансова нужда. Студентите трябва да имат намерение да учат Икономика в АУБГ и да работят в България в продължение на най-малко 5 години след дипломирането. Стипендиите се дават са под формата на безлихвен заем, който ще се опрости в края на петата година.

×

*Изброените стипендии подлежат на промени и зависят от наличността на средства.

Стипендиите на тази страница са за новоприети студенти в АУБГ.

We are Social