Как да кандидатстваш

Искаш ли да учиш в АУБГ? За да оценим академичния ти потенциал внимателно разглеждаме всички необходими документи, изредени долу, като обръщаме специално внимание на резултатите ти от TOEFL, успеха ти в училище и интервюто.

Онлайн формуляр за кандидатстване

Започни с подаването на твоят Онлайн Формуляр
Можеш също да използваш UCA или CommonApp. Моля не подавай повече от една кандидатура.


Есе

Напиши есе, което ще помогне на комисията по прием на студенти да се запознае с теб, да разбере мотивацията ти да кандидатстваш в АУБГ и да определи колко добре можеш да се изразяваш. Есето трябва да бъде на една от следните теми:

  • Имате 650 думи. Рискувайте.
  • Какви социални и психологически „маски“ слагате и оказват ли те влияние върху Вашата идентичност? Какви цели се опитвате да постигнете, носейки ги в ежедневието?

Твоето есе не трябва да бъде по-дълго от 650 думи. Ще бъде оценявано по яснота, креативност, пълнота на отговора, структуриране на изреченията, правилно използване на параграфи, правопис, граматика и стил. Може да използваш това есе като шаблон.


Писма на препоръка

Представи две препоръки от преподаватели, професори, консултанти по академично ориентиране и/или академични съветници, които са запознати с твоето академично представяне и лидерски потенциал. Писмата могат да бъдат на английски, български или руски.

Можеш да разпечаташ шаблон за своите писма на препоръка.


Академичен препис

Ако кандидатстваш в последната си година в гимназията (т.е., преди да си получил диплома) трябва да представиш официален препис за последните три години в училище, в който са изброени предметите, които си взимал, оценките ти от тях и изчисления среден годишен успех (общ успех). Всички преписи трябва да включват името на кандидата, информация за контакт с училището, което е издало преписа и печата и подписа на училищен представител. Преписи могат да се подават на английски, български или руски.

Ако вече си завършили гимназия, моля изпрати копие от диплома за средно образование с крайните оценки. Копията трябва да бъдат нотариално заверени и преведени на английски език от лицензиран преводач.


Тест за владеене на английски език

Организирай изпращането на официалния си резултат от TOEFL или IELTS до отдел „Прием на студенти“ в АУБГ. Институционалният код на АУБГ е 2451. Моля имай предвид, че АУБГ не приема лични отчети за резултата или фотокопия. Резултатът ти от TOEFL трябва да бъде от преди по-малко от две години.

За да се регистрирате за TOEFL моля посетете www.toefl.org или се възползвайте от Безплатния TOEFL.

English Proficiency Test
Required Minimum

IBTInternet Based TOEFL

80

ITP TOEFL

550
rPDT - Revised Paper-Delivered TOEFL 60

IELTSInternational English Language Testing System

6.5
Cambridge English (FCE, CAE, CPE) - reported on Cambridge English Scale 180

ECPEExamination for the Certificate of Proficiency in English

650

PTE AcademicPearson Test of English

59

DET - Duolingo English Test 110
International Baccalaureate (IB) -

IB English A: Literature and English  (HL)
IB English A: Language and Literature
 (SL)

IB English A: Literture (HL)
IB English A; Literature (SL)
IB English B (HL)

More on IB at AUBG


5
5
5
6
6
Advanced Placement – AP English Language &
Composition
or AP Literature & Composition
4
High School in English – See High School English waiver

Нашите партниращи центрове за английски език предлагат подготовка за тестовете.

Изискването за TOEFL може да бъде отменено за граждани на САЩ, Обединеното Кралство, Ирландия, Нова Зеландия и Канада.


Портфолио

Постиженията и наградите ти ни показват една по-пълна картина на твоите умения, интереси и силни страни. Представи копия от наградите, с които се гордееш най-много, покажи ни впечатляващата си работа или ни изпрати автобиография, която обобщава историята ти. Моля използвай този шаблон за автобиография


Интервю

Бихме искали да те опознаем по-добре. Интервюто е твоят
шанс да демонстрираш мотивацията си, да разкажеш за постиженията си и да зададеш въпроси на представител на АУБ. Интервюто може да се проведе на място, по телефон или по скайп. То ще бъде насрочено след като получим резултатите ти от TOEFL.


SAT / ACT резултат (по избор)

АУБГ не изисква SAT или ACT за прием в университета или за финансова помощ. Резултатите ти обаче могат да бъдат полезни, за да те освободят от входящи курсове по математика (MAT 100) и английски език (ENG 100). Свържи се с Collegeboard или ACT, ако би искал да представиш съществуващите си резултати-  институционалният код на АУБ за Collegeboard е 2451. За ACT е 5465.


Завление за финансова помощ (по избор)

За да те вземем предвид за финансова помощ и стипендии на база финансова нужда, трябва да предоставиш заявление за финансова помощ заедно с останалите необходими спомагателни документи. Ти и твоите родители трябва да прочетете внимателно всички инструкции и да бъдете възможно най-обстойни. Можете да намерите детайлни инструкции за кандидатстване за финансова помощ на български тук .

Моля изтегли, разпечатай и попълни твоето Заявеление за финансова помощ . Качете сканирано копие на заявлението и всички оригинални спомагателни документи към електронната молба за кандидатстване в АУБ.

Необходимите документи към заявлението

При липса на търговски дейности следва да бъде представена и следната финансова декларация, налична на английски или български .


Препоръчителни крайни срокове

Попълнените кандидатури трябва да бъдат получени от отдел „Прием на студенти“ през:

Есенен семестър

1 март – за ранен прием, по-добри стипендии и финансова помощ

1 юни – за редовни прием и финансова помощ

Пролетен семестър

1 октомври - за граждани на държави извън ЕС

1 ноември - за граждани на ЕС

Пощенски адрес

Освен ако не си получил други инструкции, изпрати документите си на нашия пощенски адрес:

Американски Университет в България
Ул. „Свобода Бъчварова“ 12
2700 Благоевград, България

Свържи се с нас, ако имаш някакви въпроси относно кандидатурата си.

Решение на комисията по прием на студенти

АУБГ винаги се стреми да осведоми бъдещите студенти относно решението за техния прием в най-кратки срокове. Веднага щом отдел „Прием на студенти“ получи всички необходими документи, комисията по прием на студенти разглежда кандидатурата. Студентът ще бъде официално уведомен за решението на комисията в поверително писмо изпратено на пощенския адрес посочен във формуляра за кандидатстване. Официалното уведомление обикновено се изпраща до 4 седмици от първоначалното получаване на всички документи. Може да се очаква малко забавяне в периода на ранния прием.

We are Social