Такси и финансова помощ

Такси и финансова помощ

Американският университет в България е специално място, където талантливи студенти от различни краища на света се обучават чрез американската система „Liberal Arts”. И докато образованието в  подобни университети в САЩ би струвало около четири или пет пъти повече, ние сме горди, че предоставяме шанс  за обучение на всеки достоен кандидат, независимо от неговите финансови възможности.

Нашето най-голямо богатство са студентите, затова сме създали фонд за финансова помощ в размер на 5 милиона долара. Ако си силно мотивиран, притежаваш академичен потенциал, жажда за знания и амбиция за успех, ние ще направим всичко възможно обучението в АУБ да бъде финасово достъпно за теб. Това е нещото, към което постоянно се стремим - 74% от студентите ни получават различни форми на финансова помощ.

Когато кандидатствате, ние работим с Вас, за да намерим възможните начини за осигуряване на парични средства, под формата на пълни и частични стипендии, финансова помощ, базирана на доход, работни програми в университета и в САЩ, заеми и др.

Такси

За академичната 2020-21 година, без стипендии и финансова помощ:

Годишна такса за обучение

$12,450

Годишна такса за общежитие

   Общежития Скаптопара I & II двойна стая в апартамент  $1,450
  Общежития Скаптопара II $1,560
   Общежитие Скаптопара III  $1,790

Такса „Студентски
дейности

    $620

АУБ предлага различни стипендии, финансова помощ и студентски заеми достъпни за приетите студенти. За повече информация относно таксата за обучение, моля свържете се с отдел  "Прием на студенти" на admissions@aubg.edu или посетете нашата страница за контакти. Получете индивидуален съвет днес!

Прието е всички редовни студенти да живеят в общежитията на АУБ, освен ако не живеят в Благоевград със семейството си.

Допълнително, всички студенти плащат такса „Студентски дейности“, която покрива събития, клубни дейности, извънаудиторни академични и спортни мероприятия и материална база. Таксата е задължителна за всички студенти, включително и тези, които не живеят в общежитията, жители са на Благоевград или са под попечителството на служител на университета.

Таксите за студенти на непълен учебен график се изчислява на базата на изучавани дисциплини. Тези студенти не могат да кандитатстват за студентски заем, стипендии и не могат да участва в програмата "Асистентски позиции за студенти" на АУБ. Студенти на напълен учебен график, които не взимат класове, без да получават кредити за тях, не могат да кандидатстват за финансова помощ чрез АУБ.

*Таксите се актуализират ежегодно, така че студентите могат да очакват известно увеличение през  четирите години на следване. Практиката на Американския университет в България е да увеличава финансовата помощ на студентите, получаващи такава, пропорционално на увеличението на учебните такси.

Други разходи

Разходите за хранене в универския ресторант се изчисляват на около $1,200 на учебна година, а разходите за учебници – на около $300. Всеки редовен студент следва да заплати депозит от $150, който може да използва за закупуването на храна от университетския комплекс. Допълнителни $150 ще бъдат добавени в картите на студентите, които живеят в университетския комплекс (т.е. студентите, които плащат такса за общежитие).

По желание в картата за храна могат да се депозират допълнителни средства. Не се изискват допълнителни разходи за здравни услуги, интернет, компютърни лаборатории, академични консултации.

× 

We are Social