Такси и финансова помощ

Такси и финансова помощ

Американският университет в България е специално място, където талантливи студенти от различни краища на света се обучават чрез американската система „Liberal Arts”. И докато образованието в  подобни университети в САЩ би струвало около четири или пет пъти повече, ние сме горди, че предоставяме шанс  за обучение на всеки достоен кандидат, независимо от неговите финансови възможности.

Нашето най-голямо богатство са студентите, затова сме създали фонд за финансова помощ в размер на 5 милиона долара. Ако си силно мотивиран, притежаваш академичен потенциал, жажда за знания и амбиция за успех, ние ще направим всичко възможно обучението в АУБГ да бъде финасово достъпно за теб. Това е нещото, към което постоянно се стремим - 74% от студентите ни получават различни форми на финансова помощ.

Когато кандидатствате, ние работим с вас, за да намерим възможните начини за осигуряване на парични средства, под формата на пълни и частични стипендии, финансова помощ, базирана на доход, работни програми в университета и в САЩ, заеми и др.

Такси

Академична година 2016-17, преди финансова помощ:

Такса за обучение $11,700
Общежитие
   Скаптопара I & II  $1,410
   Скаптопара III  $1,750

Такса „Студентски
дейности“

    $580

АУБГ предлага различни стипендии, финансова помощ и студентски заеми достъпни за приетите студенти. За повече информация относно таксата за обучение, моля свържете се с нашия отдел по Прием на студенти на admissions@aubg.edu или посетете нашата страница за контакти. Получете индивидуален съвет днес!

Прието е всички редовни студенти да живеят в общежитията на АУБГ, освен ако не живеят в Благоевград със семейството си.

Допълнително, всички студенти плащат такса „Студентски дейности“, която покрива събития, клубни дейности, извънкласни академични и спортни мероприятия и материална база. Таксата е задължителна за всички студенти, включително и тези, които не живеят в общежитията, жители са на Благоевград или са под попечителството на служител на университета.

Таксите за студенти на непълен учебен график се изчислява на базата на броя класове.

*Таксите се актуализират годишно, така че студентите могат да очакват известно увеличение през  четирите години следване. Практиката на Американския университет в България е да увеличава финансовата помощ на студентите, получаващи такава, пропорционално на увеличението на училищните такси.

Други разходи

Разходите за хранене в универския ресторант се изчисляват на около $1,200 на учебна година, а разходите за учебници – около $300. Всеки редовен студент следва да заплати депозит от $150, който може да използва за закупуването на храна от университетския комплекс. Допълнителни $150 ще бъдят добавени в картите на студентите, които живеят в университетския коплекс (т.е. студентите, които плащат такса за общежитие).

По желание, в картата за храна могат да се депозират допълнителни средства. Не се изискват допълнителни разходи за здравни услуги, интернет, компютърни лаборатории, академични консултации.

× 

We are Social