Извънкласни дейности и клубове

В АУБГ не се фокусираме единствено върху академичните постижения. Модерният ни кампус предлага на студентите разнообразие от възможности за учене от различно естество - учене, което е също толкова важно. Всъщност, постоянно надминаваме себе си, за да ви окуражим да участвате в нашата богатат програма от събития и дейности.

Забавлението е само едно от нещата, които нашите клубове и инициативи предлагат.  Те стимулират развитието на качества от особена важност, като организационни и комуникационни умения, инициативност и умение за излизане извън собствената зона на комфорт.

Постоянно наблюдаваме как студенти с академичен талант като вашия приемат роли и цели, които вероятно никога преди не са си представяли. Каквито и да са вашите интереси – музика, танци, бизнес и други – шансовете са, че в АУБГ ще има клуб, който да им съответства.

Също така, окуражаваме нашите студенти да се отнасят отговорно към самоуправлението. Нашето Студентско правителство е ключова част от този подход, приобщавайки всички студенти в практическото изучаване на демокрацията и лидерството в действие.

Разгледайте списъка на нашите студентски клубове и открийте кои от тях отговарят на личността и интересите ви.

We are Social