Студентски кредити за първокурсници

Крайни срокове за кандидатстване за кредити

Зимен семестър
15 май
Летен семестър
15 декември
Кредити за първокурсници
Кредити за първокурсници Image

Кредити за първокурсници

АУБ първокурсници с българско гражданство могат да се възползват от финансиране за техните първоначални разходи, за да направят своето академично пътешествие по-достъпно с помощта на специализиран потребителски кредит Студентите могат да използват тази опция докато покрият условията за гарантиран от държавата студентски кредит в началото на първия семестър. Държавногарантираният, който се отпуска след началото на първия учебен семестър погасява този потребителски кредит напълно без наказателни такси.

 • Научи повече тук или се свържи с клон на KBC Bank в Благоевград.:

  Кредитът може да бъде нареден преди крайния срок за плащане на семестриалната такса (10 август/10 януари), за да покрие семестриалната такса за първия семестър, докато студентът покрие условията за отпускане на студентски кредит гарантиран от държавата.

  Кредитът може да бъде изплатен на родител или друго лице.

  Преференциалната лихва зависи от кредитния рейтинг на родителя/поръчителя.

  Таксата за кандидатстване е 60лв. Без такса за предварително погасяване на пълния размер на заема.

 • Кандидатствай тук или се свържи с клон на Пощенска банка в Благоевград.:

  Кредитът може да бъде нареден преди крайния срок за плащане на семестриалната такса (10 август/10 януари), за да покрие семестриалната такса за първия семестър, докато студентът покрие условията за отпускане на студентски кредит гарантиран от държавата.

  Кредитът може да бъде отпуснат на родителя или на самия студент, в случай, че родителят или трето лице е съподписал договора.

  Преференциалната лихва зависи от кредитния рейтинг на родителя/поръчителя. Без такса за кандидатстване.

  Без такса за предварително погасяване на пълния размер на заема.

 • Свържи се с представител на клон на ДСК в Благоевград, за да научиш повече и кандидатстваш.:

  Кредитът може да бъде нареден преди крайния срок за плащане на семестриалната такса (10 август/10 януари), за да покрие семестриалната такса за първия семестър, докато студентът покрие условията за отпускане на студентски кредит гарантиран от държавата.

  Кредитът ще бъде отпуснат на студента.

  Годишният лихвен процент зависи от това дали кредитът е част от пакета ДСК Академи (6.5% или 7%).

  Без такса за кандидатстване.

  Без такса за предварително погасяване на пълния размер на заема.

Имаш въпрос за студентските кредити?

Свържи се с отдел "Студентски кредити"

Contact us