Hero Background Image

Студентски кредит „Твоето бъдеще в България"

Заем до $20 000 финансиран от фондация "Америка за България"

Крайни срокове за кандидатстване за кредити

Зимен семестър
15 май
Летен семестър
15 декември

ABF-финансиран опростим кредит

Със специалната подкрепа на фондация "Америка за България", Токуда банк предлага опростим кредит за всички редовни студенти, част от бакалавърската програма на АУБ. 20% от размера на кредита се погасяват от Фондация „Америка за България“, за всяка година, в която студентът остане да работи в България за срок от общо 5 години, след завършване на образованието си.

 • до
  $5 000
  до
  $20 000
  за една академична година за целия период на обучение

  Кредитът може да покрие плащания за

  • Семестриална такса
  • Housing
  • Такса „Студентски дейности“
  • Такса за хранене
 • В случай, че студентът остане в България през първите 5 години след завършването си, то той ще трябва да покрие само натрупаната лихва по кредита. За всяка година (с лимит от 5 години), в която студентът работи в България по време на периода за обезпечаване, фондация "Америка за България" ще покрива 20% от главницата на кредита.

  • 6% годишна лихва
  • 1 година гратисен период
  • 10 години срок за погасяване
 • Без такса за кандидатстване и нужда от поръчителство. Без такси за предсрочно погасяване на кредита или задължения към други банкови продукти.

Student Image

Имаш въпрос за студентските кредити?

Свържи се с отдел "Студентски кредити"

Contact us