Кредити гарантирани от държавата

Студенти граждани на България и други страни-членки на ЕС могат да се възползват от студентски кредити гарантирани от държавата

Крайни срокове за кандидатстване за кредити

Зимен семестър
15 май
Летен семестър
15 декември
Library Services Image

Кредити гарантирани от държавата

Студенти от България и други страни-членки на ЕС (на възраст 18-35 години) могат да се възползват от кредити гарантирани от държавата с годишна лихва до 7% за период до 8 семестъра на обучение в АУБ.

 • Свържи се с отдел "Студентски кредити" за получване на уверение за заем
  Можеш да кандидатстсваш за държавно-гарантиран кредит в една от банките, участващи в програмата за студентско кредитиране. Подготви документите предварително, така че банката да има време да ги обработи, да одобри кредита и да преведе средствата към АУБ преди крайния срок.

 • Investbank 6.5% лихва Българо-американска кредитна банка 4.95% лихва
  Allianz Bank 7% лихва Банка ДСК 7% лихва
  Първа инвестиционна банка 7% лихва KBC Bank България 7% лихва
  Пощенска банка 7% лихва Обединена българска банка 7% лихва

 • Студентите трябва да представят уверение за кредит пред банката всеки семестър, дори и да нямат нужда от вноска от банката за определения семестър.

  Студенти, които са в своя девети или по-късен семестър на обучение, или студенти, които са продължили своето образование с повече от два семестъра, нямат право да се възползват от кредити гарантирани от държавата.

  Първокурсниците могат да кандидатстват за кредит гарантиран от държавата едва след като започнат своето обучение. Виж следващия раздел, за да разбереш как да финансираш първият си семестър.

 • Според член 3, подпараграф 1, точка 4 на Заповедта за студентски кредити, всички студенти, кандидатстващи за кредит, които са прекъснали своето обучение поради отстраняване или отписване не отговарят на условията за студентски кредит. Изключения се правят в случай на майчинство, заболяване (продължаващо не повече от две години) или продължаване на образованието в друг университет. Кредитополучателят би следвало да подаде документи към банката, описващи обстоятелствата. Моля също имайте предвид, че ако студентът не успее да представи уверение за кредит за два последователни семестъра в банката, то пълният размер на кредита започва да тече веднага.