Hero Background Image

Пълни стипендии

за студенти от България, Балканите и Общността на независимите държави

Кандидатствай сега

Just imagine

САЩ + ЕС

димпломи

40+

националности

#1

кариерен успех

95%

от първокурсниците получават финансова подкрепа

Учи на пълна стипендия

Американският университет в България ще предостави до 9 пълни стипендии за четирите години на обучение на студенти от България, Балканите и Общността на независимите държави (включително Монголия), които кандидатстват за зимния семестър на 2023 г.

  • Формуляр за кандидатстване
  • Есе
  • Две препоръки
  • Диплома за средно образование или академична справка
  • Сертификат за владеене на английски език
  • CV и портфолио
  • Интервю (след покана)
  • Формуляр за финансова подкрепа (не е задължително)
 • Стипендии ще бъдат присъдени на студенти в регионите с най-висок академичен успех въз основа на техните кандидатури и резултати от изпити. Комисията за стипендии ще вземе предвид и извънкласните дейности на студентите, лидерския опит, мотивацията за въздействие върху тяхната общност и др.

  • Предлагат се до две стипендии за пълно обучение за студенти от Общността на независимите държави (Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан, Монголия)
  • До три стипендии за пълно обучение за студенти от Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Косово, Черна гора, Турция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения)
  • До четири стипендии за пълно обучение на студенти от България
 • След като завършиш формуляра и прикачиш всички нужни документи, Комисията по прием ще разгледа кандидатурата. Ще бъдеш официално уведомен за решението на комисията в поверително писмо, изпратено на пощенския адрес, посочен във формуляра за кандидатстване. Официално известие обикновено се изпраща в рамките на четири седмици след приемането на всички документи за кандидатстване.

Student Image

I'm doing my best to give back to this university by doing everything I can.

Read Entire Testimonial

Пълната стипендия ми даде привилигии, но ме научи да нося отговорност.

Read Entire Testimonial

Кандидатствай до 1 март, за да участваш.

Кандидатствай