Hero Background Image

Стипендии

73% of студентите в АУБ получават някаква форма на финансова подкрепа.

|
Background Image

Стипендии Пощенска банка

Две стипендии от $5,000 (1 за студент и 1 за кандидат-студент)

Научи повече

Стипендии за академични успехи

 • Предлага се една стипендия от $2,500 за кандидат-студент от български произход, живеещ в САЩ, или за първокурсник от български произход, живеещ в Македония или в Западните покрайнини, въз основа на академични заслуги. В случай че нито един кандидат не отговаря на критериите за пребиваване в Македония/Западните околности и/или САЩ, сумата може да бъде приложена към всеки от другите два вида стипендии.

 • Една пълна стипендия за обучение за четиригодишния курс на обучение е достъпна за български студенти първа година в АУБ с минимален среден успех от гимназията 3,50 по скала от 4,00 и демонстрирано значително социално въздействие в техните общности. В допълнение към стандартните изисквания за кандидатстване за записване в АУБ, кандидатите за българската стипендия за социално въздействие също трябва да изпратят есе, видеоклип или презентация, разказващи историята на техния проект за социално въздействие, както и поне една допълнителнa препоръка от някого, който може да провери истинността на историята на проекта. За да бъдат допустими, проектите трябва да са били реализирани в България и да са повлияли положително на българското общество, общностна група(и) или граждани, постоянно пребиваващи в България. Проектите ще бъдат оценявани от гледна точка на устойчивостта и потенциала за мащабиране на положителната социална промяна, която са допринесли, както и от гледна точка на броя на хората, които са се възползвали от тази положителна промяна. От получателите на стипендии ще се изисква да поддържат CGPA от минимум 3,50 по скала от 4,00 по време на целия си курс на обучение в АУБ, за да запазят стипендията и ще бъдат насърчавани да демонстрират постоянна социална ангажираност чрез извънкласни дейности.

 • В чест на изключителен българин-американец, една стипендия от $2,500 за първата година на обучение ще бъде разпределена на български студент първи курс въз основа на академични заслуги, характер, лидерски умения и обслужване на другите.

 • Предлагат се две стипендии от $2500 за първата година на обучение за нов български студент в АУБ с добър академичен успех със значителни постижения извън академичните среди (т.е. полупрофесионално участие в музика или спорт). Студентът трябва да се ангажира да остане в България дългосрочно.

 • Предлагат се две стипендии от $5000 за първата година на обучение за първокурсници на АУБ от Беларус или Украйна.

 • Една стипендия от $5000 ($2500 на семестър) за първата година на обучение е достъпна за нови студенти в АУБ. Изисквания за допустимост: TOEFL мин. 100 точки. Както и кратко есе (до две страници) на следната тема: „Човечество срещу дигитализация – значението на хората в цифровата трансформация и иновациите в банковия свят“. Няма национални ограничения, но ще се дава предимство на български студенти. Пощенска банка е член-учредител на Корпоративния консултативен съвет на АУБ. Стипендията е част от стратегическото сътрудничество между двете институции, което включва различни инициативи, събития и възможности за студенти.

Library Services Image

Стипендии на основа финансова нужда

Тези стипендии се разпределят на база академичен успех и финансова нужда. За да бъде разгледан, кандидатът трябва да формуляра за финансова помощ.

 • Up to 15 scholarships of $2,000 each for the first year of study are available to incoming students of Albanian descent from Albania, Kosovo, and Macedonia, based on financial need. Стипендии за първи курс.

 • Шест стипендии от $2,500 ще бъдат разпределени между първокурсници на база техния академичен успех и финансова нужда. Без ограничения за националност, но българските студенти са с предимство. Комисията за стипендии решава кои са подходящите кандидати спрямо формулярите за кандидатстсване в АУБ и за финансова подкрепа.

 • Две стипендии от $1500 са достъпни за студенти със среден успех от гимназията над 3.0 (по скалата с най-висока оценка 4.00) и с финансови нужди. Стипендия Георги Сава Раковски е само за редовни студенти.

 • Три стипендии от $5000 годишно за четиригодишен курс на обучение са достъпни за студенти от Румъния, Украйна, Грузия или Турция, показващи финансови нужди и демонстриращи академични постижения.

 • Две стипендии от $2,000 за първата година на обучение са достъпни за студенти от Киргизстан (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан или държава от Централна Азия) с финансови нужди.

 • Една стипендия от $2,500 за първата година на обучение е достъпна за кандидат-студент от посткомунистическите региони на Източна Европа и Централна Азия. Стипендиите ще се присъждат въз основа на академични постижения и демонстриране на нужда.

 • Две стипендии Melon

  Две годишни стипендии според финансовата нужда на стойност по 2200 евро за студенти първа година от България, Македония, Сърбия или Косово. Предимство ще се дава на кандидати, които се интересуват от специалност Компютърни науки. Бизнес администрация, Информационни системи и Математика с изявени дейности в сферата на гражданската ангажираност в тяхната общност. Подарък от приятели, които стартираха и изградиха една от многото компании за разработка на софтуер, основана от възпитаници на АУБ с цел насърчаване на регионалната съпричастност, амбиция и сътрудничество.

  За компанията

  Melon, сега част от глобалната консултантска компания за дигитална трансформация Kin + Carta, нямаше да съществува без АУБ. Всички съдружници-учредители се запознаха в АУБ между 1995 и 1998 г. Някои от тях всъщност стартираха първите проекти от кампуса на АУБ. Повече от двадесет години на успешен бизнес растеж по-късно, партньорите решиха да помогнат на тяхната Алма матер да остане място, където могат да изникнат нови, подобни начинания. Към момента на придобиването си Melon има офиси в България, Македония и Косово. Поради тази причина и в знак на благодарност към колегите и местните общности, които помогнаха за развитието на компанията в тези страни, стипендията е достъпна изключително за студенти от тази част на света и с интерес към специалностите, които направиха възможно Melon.

 • Три стипендии от $2500 за първата година на обучение са достъпни за студенти първа година, които са показали финансови нужди и са студенти със значителни перспективи по отношение на академични постижения, лидерски способности и личен характер.

 • 10 стипендии от $3000 всяка за първата година на обучение са достъпни за първокурсници от Албания, които успешно са покрили критериите за прием в АУБ. Студентите трябва да имат CGPA от минимум 3,00 от 4,00 и трябва да се дава предимство на кандидати от семейства с ниски доходи и произход.

 • Една или две стипендии за първата година на обучение могат да получат български студенти в АУБ, завършили бургаската Английска езикова гимназия „Гео Милев“.

 • До десет 40-процентови стипендии годишно за четирите години на образование се предлагат за български студенти с високи академични постижения. Студентите също трябва да отговарят на условията въз основа на финансови нужди, оценени към момента на приемане. Студентът трябва да възнамерява да учи икономика в АУБ и да работи в България поне 5 години след дипломирането си.

Library Services Image

Стипендии за настоящи студенти

Стипендии за академични успехи Стипендиите ще се присъждат въз основа на академичните заслуги на студента. Настоящите студенти на АУБ трябва да посетят студентската платформа или да се свържат със [email protected] за подробности за кандидатстване и изисквания за допустимост за всяка стипендия. Продължаващите студентски стипендии ще бъдат отпускани в съответствие с Политиката за поименни стипендии на АУБ .

 • Ще бъдат разпределени ТРИ стипендии от $4,000, които ще бъдат приложени към разходите на студентите, свързани с университета, за семестърите пролет 2023 и есен на 2023 ($2,000 на семестър). Всички редовни и продължаващи студенти в АУБ с CGPA от 3,00 или повече имат право да кандидатстват. От кандидатите се изисква да изпратят есе на следната тема: „Какъв е вашият личен принос досега за опазване на околната среда и смекчаване на изменението на климата? Какво планирате да предприемете през следващата година, за да увеличите усилията си?”. Предимство ще се дава на студенти от АУБ, които проявяват изключителен интерес към изследванията на околната среда и устойчивото развитие, демонстриран чрез записване в подходящи курсове, извънкласни дейности или всякакви други подходящи проекти, както е посочено в кандидатурите и автобиографиите на кандидатите.

 • Ще бъде разпределена ЕДНА стипендия от $1500, която ще бъде приложена към унивеситетските разходите на студента за пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. Всички редовни студенти на АУБ с кумулативен среден успех от 3,6 или повече имат право да кандидатстват. Предимство ще имат студентите с най-големи финансови нужди.

 • Една стипендия от $2,500 ще бъде разпределена и приложена към университетските разходи на студента за пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. ($1,250 на семестър). Всички редовни студенти във втори, трети или четвърти курс през пролетните семестри на 2023 г. и есента на 2023 г. с CGPA от 3,25 или повече и изразено желание да се върнат в страната си на произход след завършване на следдипломното си образование отговарят на условията за кандидатстване.

 • Ще бъде разпределена ЕДНА стипендия от $1500, която ще бъде приложена към университетските разходи на студента за пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. ($750 на семестър). Всички настоящи редовни студенти в АУБ в областта на журналистиката и масовите комуникации с CGPA от 3,7 или по-висок и всички свързани награди за академични постижения, участие в социални дейности (университетски клубове, публикации, обществени програми) и демонстрация на самоиздръжка финансово (лятна работа, работа на непълен работен ден и т.н.) отговарят на условията за кандидатстване.

 • ЕДНА стипендия от $1500 ще бъде разпределена и ще бъде приложена към университетските разходи на студента за пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. ($750 на семестър). Всички редовни студенти в АУБ (с изключение на студенти, които завършват висше образование или са в своя осми семестър на обучение към момента на кандидатстване), с добро академично състояние (т.е. не са на академичен изпитателен срок), които демонстрират опит в значими приноси към напредъка и качеството на живота на студентската общност в университета (напр. извънкласни дейности, студентски клубове, групи по интереси и т.н.) са допустими за кандидатстване.

 • ЕДНА стипендия от $3,500 ще бъде разпределена и ще бъде приложена към университетските разходи на студента за пролетния семестри на 2023 г. и есента на 2023 г. ($1,750 на семестър). Всички редовни студенти във втори и трети курс през пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. с CGPA от 3,00 или повече, които имат специалност или второстепенна специалност компютърни науки, имат право да кандидатстват. Scholarships will be awarded based on CGPA; Financial need will be used as a secondary criterion in case of students with equal GPA.

 • Ще бъдат разпределени до четиринадесет стипендии до $1000, които ще бъдат приложени към разходите, свързани с университета на получателя, за пролетния семестри на 2023 г. и есента на 2023 г. ($500 на семестър). Редовни студенти от всички специалности с CGPA от 3,5 или повече от Албания, Косово и Македония (албански произход) или от България имат право да кандидатстват. Получателите трябва да са завършили поне два семестъра в АУБ и да поддържат статут на редовен студент през целия период на стипендията.

 • Ще бъдат разпределени ДВЕ стипендии от $2,000, които ще бъдат приложени към разходите на получателите, свързани с университета, за пролетния семестър на 2023 и есента на 2023 ($1,000 на семестър). Всички редовни студенти от АУБ в третата или четвъртата година на обучение (към момента на получаване на стипендията) с CGPA 3,50 или по-висок имат право да кандидатстват. Предимство ще имат студентите с най-големи финансови нужди.

 • Ще бъде присъдена ЕДНА стипендия от $3400, която ще бъде приложена към разходите на получателите, свързани с университета, за пролетния семестър на 2023 г. и есента на 2023 г. ($1700 на семестър). Всички редовни студенти на АУБ от Беларус или Украйна имат право да кандидатстват. Предимство ще имат студенти в нужда.

 • One scholarship of $5,000 ($2,500 per semester) will be awarded to a full-time current AUBG third-year student from majors: Business Administration (Accounting, Finance, Marketing, and Management), Economics, Entrepreneurship, and Finance. Preference will be given to students who demonstrated high academic achievements with a CGPA of 3.5 or above. Applicants must submit a business case (topic to be announced). Няма национални ограничения, но ще се дава предимство на български студенти. Пощенска банка е член-учредител на Корпоративния консултативен съвет на АУБ. Стипендията е част от стратегическото сътрудничество между двете институции, което включва различни инициативи, събития и възможности за студенти.