Кандидатстване за финансова подкрепа

Крайни срокове

Ранно записване зимен семестър
1 март
Редовно записване зимен семестър
1 юни
Записване летен семестър
1 ноември

АУБ предоставя финансова подкрепа и награждава със стипендии на база академичен успех или академичен успех и финансова нужда. Успехът е академичният потенциал, който можем да забележим чрез твоята кандидатура. Финансовата нужда се определя чрез анализ на Формуляра за финансова подкрепа (AFA) и допълнителните документи, които са прокачени към формуляра за кандидатстване в АУБ или успешно завършения безплатен формуляр за Федерална студентска подкрепа (FASFA).

Подаването на AFA или FAFSA не е задължително – от вас не се изисква да го подавате, освен ако не искате да кандидатствате за финансова подкрепа и стипендии, въз основа финансова нужда. Такава подкрепа не може да бъде определена без пълен комплект документи.

Как да попълните формуляра за финансова подкрепа

  • Внимателно прочетете инструкциите за кандидатстване. В началото на формуляра упътване, а по-долу можете да намерите допълнителен документ с разяснения.

  • Съберете съпътстващите документи от списъка. Формуляр с липсващи документи няма да бъде разглеждат. Имайте предвид, че процесът по събиране на документи от различни институции може да отнеме повече от месец.

  • Свалете, попълнете и подпишете формуляра. С подписаването на формуляра, вие кандидатствате за финансова подкрепа на основанието на документите, които сте прикачили. Не е възможно допълнителното прикачане на документи на по-късен етап. Уверете се, че формулярът е изцяло попълнен; празните полета отбележете с "N/A". В случай, че нямате възможност да попълните някой от разделите или да изпратите някой от документите, моля добавете обосновка в полето на ред 58.

  • Свържете се със съветника по прием! Те ще могат да отговорят на всички твои въпроси, свързани с формуляра.

    Ако имате нужда от помощ, моля свържете се със съветника поне 3 дни преди крайния срок.

  • Попълнете АУБ формуляра за кандидатстване като сканирате и прикачите всички съпътстващи документи в "Статус" страницата на АУБ портала за кандидатстване преди крайния срок.

Student Image

Документи за сваляне

1. Формуляр

2. Отсъствие на търговска дейност*

*ако е приложима

3. Инструкции

Прочетете внимателно инструкциите и се уверете, че сте спазили всички насоки за попълване. Подробни инструкции:

Забележки:

Приемаме само сканиран оригинал на документите. Всички документи трябва да бъдат издадени преди не повече от 12 месеца и да бъдат преведени на английски от заклет преводач, освен ако техният оригинален език не е английски или български. Сканирано копие на формуляра за финансова подкрепа заедно с всички съпътстващи документи трябва да бъдат качени на Статус страницата в портала след като се предаде формуляра за кандидатстване.

Граждани на САЩ могат да кандидастват и чрез Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) вместо формуляра за финансова подкрепа на АУБ. Можете да проверите дали отговаряте на условията като посетите studentaid.gov.

Изпратете попълненият FASFA документ като използвате федералния училищен код G34423.

Често задавани въпроси

  • Наистина зависи. Не можем да отговорим на този въпрос преди да разгледаме пълния списък с документи. В някои случаи, финансовата подкрепа по нужда покрива 20% от семестриалната такса.

  • Да, финансовата информация предадена от кандидатите към АУБ е конфиденциална. Американският университет в България спазва Закона за защита на личните данни. Събраната информация е конфиденциална и е достъпна единствено от Комисията за финансова подкрепа, за да определи размера на финансова подкрепа към определения АУБ студент.

  • Не. Сканираните формуляр за финансова подкрепа и всички съпътстващи документи се прикачат към онлайн формуляра за кандидастване в страницата "Статус".

Student Image