Мисия на АУБ

Мисията на университета е да обучава студенти с изключителен потенциал в общност, чиито ценности са академично отличие, национално и етническо разнообразие, и взаимно уважение, и да ги подготви за демократично и етично лидерство, за да служат в полза на региона и света. АУБ изпълнява мисията си, като предоставя над 5 милиона долара за стипендии и финансова подкрепа на отлични студенти от региона и света.

Университетът има три основни източника на финансиране: постоянни дарения (които в по-голямата си част са осигурени от Американската агенция за международно развитие и Институт „Отворено общество”), частни и корпоративни дарители и учебни такси. Приятели и поддръжници от цял свят, сред тях Джон Димитри Паница, Ана Чапрашикова, Минко Балкански, Атанас Замфиров, фондация „Америка за България” и много други, помагат за развитието на АУБ.

We are Social