Карти и упътване

Упътвания за шофьори

Към университетски коплекс "Скаптопара"

Идвайки от север (София):

 • Карайте по първия изход към Благоевград
 • Направете лек завой наляво по улица "Иван Михайлов". Карайте около 450 м.
 • Направете лек завой надясно по булевард "Свети Димитър Солунски"  и карайте в продължение на около 1.2 км.
 • Завийте наляво по булевард "Васил Левски".
 • Завийте надясно по улица "Джеймс Баучер".
 • След преминаване на моста, завийте надясно по улица "Свобода Бъчварова".
 • Университетски комплекс "Скаптопара" е отдясно. Карайте покрай трите общежития и библиотека Паница (4-та сграда) или Студентски център ABF (5-та сграда).

Идвайки от Юг (Гърция):

 • От Е-79, карайте по първия изход в посока Благоевград
 • Карайте по булевард "Свети Димитър Солунски". Карайте около 750 м.
 • Продължете по булевард "Свети Димитър Солунски", който криви наляво. 
 • Завийте надясно по булевард "Васил Левски".
 • Завийте надясно по улица "Джеймс Баучер".
 • След преминаване на моста, завийте надясно по улица "Свобода Бъчварова".
 • Университетски комплекс "Скаптопара" е отдясно. Карайте покрай трите общежития и библиотека Паница (4-та сграда) или Студентски център ABF (5-та сграда).

Към главна сграда

Идвайки от север (София):

 • Карайте по първия изход към Благоевград
 • Направете лек завой наляво по улица "Иван Михайлов". Карайте около 450 м.
 • Направете лек завой надясно по булевард "Свети Димитър Солунски"  и карайте в продължение на около 1.2 км.
 • Завийте наляво към булевард "Свети Свети Кирил и Методий". (Жп гара в дясно) 
 • Минете през кръговото движение.
 • Следвайте улицата. С лек завой в ляво преминете към улица "Братя Миладинови".
 • Следвайте улицата. С десен завой преминете към улица "Митрополит Борис".
 • Ще намерите платен паркинг в дясно. Платете на съдържателите. Паркингът е безплатен след 18:00 и в почивните дни. Основната сграда на АУБГ е най-западната сграда на площад "Георги Измирлиев" (пешеходна зона).

Идвайки от юг (Гърция):

 • От Е-79, карайте по първия изход в посока Благоевград
 • Карайте по булевард "Свети Димитър Солунски". Карайте около 750 м.
 • Продължете по булевард "Свети Димитър Солунски", който криви наляво. 
 • Завийте наляво към булевард "Свети Свети Кирил и Методий". (Жп гара в ляво) 
 • Минете през кръговото движение.
 • Следвайте улицата. С лек завой наляво преминете по улица "Братя Миладинови".
 • Следвайте улицата. С десен завой преминете към улица "Митрополит Борис".
 • Ще намерите платен паркинг в дясно. Платете на съдържателите. Паркингът е безплатен след 18:00 и в почивните дни. Основната сграда на АУБГ е най-западната сграда на площад "Георги Измирлиев" (пешеходна зона).
We are Social