Информационни системи

Потопете се в света на технологиите.

Специалността „Информационни системи“ е предназначена за обучение на професионалисти, които са компетентни да решават проблеми в огромната и нарастваща област на компютърно базирани информационни системи и услуги. Специалността предоставя широко разбиране за ролята на съвременните компютърни и комуникационни технологии във всяка област на човешката дейност. Обучава учениците да анализират проблемите и да предлагат решения, използвайки съвременни информационни технологии.

Студентите могат да се възползва от тази програма като самостоятелна специалност, като втора специалност или като някои от предлаганите курсове, които допълват основния поток на обучение на студентите.

Популярни работни позиции за нашите възпитаници са: анализатори на данни и мрежа; системни анализатори; разработчици на информационни системи, дизайнери или експерти по осигуряване на качеството; уеб дизайнери; дизайнери на бази данни; администратори на бази данни и системи.

We are Social