Финансова помощ

Как да финансирате образованието си в АУБГ? Нашите сътрудници от отдел „Прием на студенти“  са винаги готови да обсъдят с вас многото възможности, които университетът предлага за пълна или частична финансова помощ.

Около 74% от студентите ни в момента получават поне някаква форма на финансиране. Ето някои от най-популярните опции, за да намалите таксата си за обучение:

Финансова помощ

За да направи обучението в институцията достъпно до всеки, АУБГ осигурява институционална финансова помощ, която се базира на учебни постижения и финансово състояние на семейството на студента.

Стипендии

АУБГ предлага множество стипендии, осигурени благодарение на щедростта на частни и корпоративни донори. Те могат да са пълни и частични. Повече информация можете да намерите тук .

Студентски заеми

Може да бъдете одобрен за студентски заем, с който да покриете таксите или разходите си за живот.

Студенти-помощници

Студентите ни имат възможността да помагат на някой от нашите административни офиси срещу заплащане.

Лятна бригада Work and Travel  в САЩ

Повече от 70% от студентите ни се възползват от тази програма, която не само им помага да финансират следващата си учебна година, но дава и възможност да натрупат безценен работен и международен опит в САЩ.

We are Social