Икономика

Избери една от най-добрите бакалавърски програми
по икономика в страната. Промени света.

Специалността “Икономика” в АУБ e многократно определяна за една от най-добрите в България и Югоизточна Европа. Програмата е призната от Министерството на образованието не само заради академичната ѝ комплексност, но и заради способността ѝ да превръща младите студенти в изключителни професионалисти, които след това заемат водещи позиции в правителството, бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди.

Повече от половината възпитаници на Икономическия факултет в АУБ продължават висшето си образование в световноизвестни университети като Yale, Cornell и London School of Economics . Голям процент от завършилите получават предложения за кариерно развитие в световен план.

От една страна, бакалавърската програма по икономика в АУБ подобрява количествените умения на студентите. От друга, стимулира тяхната толерантност, креативност, логическо мислене и гъвкава визия. Нашите студенти взимат активно участие в научни проучвания. Анализират примери от реалния живот. Посещават изследователски центрове и водещи компании в района.  Студентския клуб по Икономика в АУБ, Freakonomics, допълнително подпомага развитието на бъдещите икономисти. Основата цел на клуба е да привлече изявени експерти, които да запознаят студентите с належащите икономически проблеми.

Програмата по икономика подготвя студентите не само за продължаващо обучение в докторски или магистърски програми, но и за незабавна кариерна реализация в бизнеса и в правителства, където икономически познания и анализаторски умения са високо ценени. Въпреки че, няма формално обявени специализации, студентите могат да изучават по-задълбочено макроикономика, микроикономика  и емпирични анализи.

Част от нашите възпитаници продължават своето образование в магистърски или докторски програми в престижни американски и европейски университети като  Cornell University, Duke University, Harvard University, London School of Economics, University of California at Berkeley, University of Michigan и Yale University. Други се реализират успешно в международни организации, като Bank Austria Creditanstalt AG, Barclays Capital, BNP PARIBAS, BTC/Vivatel, Българска народна банка, Citigroup, Deloitte & Touche, European Central Bank, General Electric, Kraft Foods, Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers и Световната банка.

We are Social