Такси и финансова помощ

Такси и финансова помощ

Американският университет в България е специално място, където талантливи студенти от различни краища на света се обучават чрез американската система „Liberal Arts”. И докато образованието в  подобни университети в САЩ би струвало около четири или пет пъти повече, ние сме горди, че предоставяме шанс  за обучение на всеки достоен кандидат, независимо от неговите финансови възможности.

Нашето най-голямо богатство са студентите, затова сме създали фонд за финансова помощ в размер на 5 милиона долара. Ако си силно мотивиран, притежаваш академичен потенциал, жажда за знания и амбиция за успех, ние ще направим всичко възможно обучението в АУБ да бъде финасово достъпно за теб. Това е нещото, към което постоянно се стремим - 74% от студентите ни получават различни форми на финансова помощ.

Когато кандидатствате, ние работим с Вас, за да намерим възможните начини за осигуряване на парични средства, под формата на пълни и частични стипендии, финансова помощ, базирана на доход, работни програми в университета и в САЩ, заеми и др.

Такси и финансова помощ

За академичната 2022-23 година, без стипендии и финансова помощ:

 Tакса за обучение на семестър *

$6,450

Такса за общежитие на семестър

   Общежития Скаптопара I & II двойна стая в апартамент  $735
  Общежития Скаптопара II $820
   Общежитие Скаптопара III  $905

Такса „Студентски
дейности
“ на семестър

    $315

*Таксите се актуализират ежегодно, така че студентите могат да очакват известно увеличение през осемте семестъра на следване. Практиката на Американския университет в България е да увеличава финансовата помощ на студентите, получаващи такава, пропорционално на увеличението на учебните такси.

Стипендии и финансова помощ

За да подкрепим приетите студенти, предлагаме следните възможности за финансова помощ:

Гарантирана финансова помощ от АУБ

Отстъпка от 10% от таксата за обучение, валидна за четирите години, получават студенти от Азербайджан, Албания,Армения, Беларус, Бостна и Херцеговина, България, Виетнам, Грузия, Египет, Индия, Казахстан, Киргизстан, Косово, Мароко, Молдова, Монголия, Палестина, Русия, Сърбия, Северна Македония, Таджикистан, Туркментистан, Турция, Украйна, Узбекистан, Хърватска и Черна Гора.

Академични стипиндии от АУБ

до 30% от таксата за обучение

Тези стипендии се дават на база академичните постижения на кандидата. Не са необходими допълнителни документи. Валидни са за осемте семестъра на обучение.

Финансова помощ от АУБ

до 20% от таксата за обучение

Финансова помощ се отпуска на базата на финансова нужда. За кандидастване са необходими формуляр за финансова помощ и допълнителни документи. Подаването на необходимите документи не гарантира получаване на финансова помчощ. Получената финансова помощ е валидна за осемте семестъра на обучение.

Финансова помощ от АУБ за първокурсници

10% от таксата за обучение

Кандидатите, които кандидатстват до 1 март, получават 10% отстъпка от таксата за първите два семестъра.

Стипендии от дарители

Поименни стипендии получават кандидатите, които отговарят на условията на определен дарител. Тези стимендии са с различни стойности и продължителност. Изискване за някои от тях е подоването на документи за финансова помощ. 

Пълен списък със стипендии може да видите тук.

Допълнителна информация за таксите

Прието е всички редовни студенти да живеят в общежитията на АУБ, освен ако не живеят в Благоевград със семейството си.

Допълнително, всички студенти плащат такса „Студентски дейности“, която покрива събития, клубни дейности, извънаудиторни академични и спортни мероприятия и материална база. Таксата е задължителна за всички студенти, включително и тези, които не живеят в общежитията, жители са на Благоевград или са под попечителството на служител на университета.

Таксите за студенти на непълен учебен график се изчислява на базата на изучавани дисциплини. Тези студенти не могат да кандитатстват за студентски заем, стипендии и не могат да участва в програмата "Асистентски позиции за студенти" на АУБ. Студенти на напълен учебен график, които не взимат класове, без да получават кредити за тях, не могат да кандидатстват за финансова помощ чрез АУБ.

Други разходи

Разходите за хранене в универския ресторант се изчисляват на около $600 на семестър, а разходите за учебници – на около $150. Всеки редовен студент следва да заплати депозит от $100 на семестър, който може да използва за закупуването на храна от университетския комплекс. 

По желание в картата за храна могат да се депозират допълнителни средства. Не се изискват допълнителни разходи за здравни услуги, интернет, компютърни лаборатории, академични консултации.

× 

We are Social