Контакти

Контакти

При организационни въпроси

Нина Стоицова, заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“
моб.: +359 893 387 501
e-mail: stoitsova@pgiblg.com

Стефан Новоселски, служител в Отдел „Прием на студенти“ в АУБ
моб.: +359 885 960 680
e-mail: snovoselski@aubg.edu 

По методологични въпроси

Илиана Кадурина, старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“
моб.: +359 893 309 166
e-mail: kadurina@pgiblg.com 

Златка Стамболийска, старши учител по английски език в ПГИ „Иван Илиев“
моб.: +359 889 038 783
e-mail: stamboliyska@pgiblg.com

We are Social