Компютърни науки

Да разрешаваш проблеми с помощта на технологии = Иновация, променяща живота.

Едва ли има сфера на дейност, чиято успеваемост да не зависи от използването на технологии. Все повече и повече младежи разпознават огромния потенциал на компютърните науки и търсят развитие в тази сфера.

Областта на компютърните технологии се разраства с бързи темпове и предлага широк спектър от кариерни възможности, вариращи от научни експерименти до бизнес и предприемачески начинания. Завършилите “Компютърни науки” в АУБ са сред основателите на успешни технологични компании в България и чужбина.

Фокусът на специалността е да помогне на студентите да получат необходимите знания, за да бъдат продуктивни лидери в компютърната индустрия и свързаните с нея сектори. Очакваме от нашите възпитаници да бъдат високо компетентни, добре квалифицирани компютърни професионалисти, имащи широк спектър от познания в разработването на софтуер, както и да бъдат добре подготвени да продължат обучението си в магистърски или докторски програми.

Програмата по компютърни науки работи в тясна връзка с индустрията, с други образователни институции и с възпитаници на  университета, за да осигури съвременна академична програма. Това сътрудничество може да се докаже чрез създадените партньорства с регионални и международни университети и институции, както и серии лекции и семинари с гости от академичната среда и от индустрията.

Част от студентите завършили “Компютърни науки” в АУБ продължават образованието си в магистърски или докторски програми в престижни университети в САЩ и Европа, сред които Stanford University, MIT и Johns Hopkins University в САЩ;  Oxford University и University College London във Великобритания. Много от нашите възпитаници успяват да се реализират в международни компании като Microsoft, Google, IBM, Hewlett-Packard, и Accenture. Други основават собствени  компании като Telerik, Melon, EastiSoft, MammothDB и Transmetrics.

We are Social