Кариерен център

Центърът за професионална реализация на АУБГ е създаден през 1994г. и е първият по рода си в България. Неговата мисия е да помага на студентите и възпитаниците на университета да откриват и развиват своите таланти и интереси и да намират верния път към удовлетворяваща и успешна кариера.

Центърът предлага следните услуги на своите клиенти:

-          Консултации с цел взимане на информирано решение относно бъдещото професионално развитие на студента

-          Семинари и презентации на теми свързани с успешното навлизане на младите хора на пазара на труда – стратегии за търсене на работа, полезни съвети при подготвяне на автобиография и мотивационно писмо, техники при интервюта и т.н.

-          Информация за квалификация и магистърски академични програми, източници на финансиране, възможности за стаж, работни позиции и фирмени профили.

-          Поддържане на специализирана библиотека с подготвителни материали за изпитите GMAT, GRE, LSAT и TOEFL

Пазарът на труда се движи с бързи темпове и възпитаниците на АУБГ са едни от най-търсените кадри в своите области. Това се дължи както на интерактивното обучение в клас, така и на досега им с реалната работна среда много преди церемонията по завършването. За да улесним този процес ние им предоставяме необходимата информация и ресурси, за да са в крак с последните тенденции в развитието на пазара на труда.

Сред основните дейности на Центърът за професионално развитие е провеждането на ежегодния Панаир на професионалната реализация. Събитието улеснява контакта между компаниите и младите ни таланти и им предоставя възможности за стаж през лятото или заетост на пълно работно време. Панаирът е уникален и с това, че позволява директна среща на студентите с техните бъдещи работодатели.

Центърът за професионално развитие на АУБГ е член на Американската национална асоциация на университетите и работодателите.

We are Social