Проучване за кариерното развитие на възпитаници на АУБГ

Проучване за кариерното развитие на възпитаници на АУБГ

99,8% от възпитаниците на АУБГ започват
работа или продължават обучението си след дипломирането, 65% от тях имат повече от две оферти за работа или предложения за продължаващо обучение


Процентът на завършилите студенти от Американския университет в България, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането, е 99,8%. На практика това означава, че голяма част от студентите получават оферти за работа още преди да са получили дипломите си. Според данни от проведеното проучване, 65% от студентите на АУБГ получават повече от две предложения за работа или потвърждение за прием за продължаващо обучение, измежду които да избират.

Въпросът за заплащането, който вълнува всички кандидат-студенти и родителите им, вече има конкретни измерения. 20% от отговорилите печелят повече от 100 000 долара на година, а повече от 20% от по-ранните випуски, завършили между 1995 г. и 2000 г. и работещи в САЩ, получават повече от четвърт милион долара на година. В България, близо 65% от възпитаниците с дългогодишен стаж печелят повече от 4 375 лв. месечно. 70% от попълнилите проучването са завършили АУБГ с две специалности, а 52% от тях са придобили магистърска или докторска степен от престижни университети в цял свят след дипломирането от АУБГ. Близо 11% от отговорилите са създали собствен бизнес или са съсобственици и по този начин оказват положително влияние върху развитието на бизнеса и обществото. Близо 50 % от отговорилите  работят в момента в България, САЩ е на второ място със 17%. Този процент не е изненадващ, имайки предвид международността на възпитаниците на АУБГ и факта, че отговорилите са представители от 25 държави.

Повече информация можете да намерите във файла по-долу.

We are Social