Program përgatitor për Universitet

Të interesuar për të aplikuar në AUBG apo në ndonjë universitet tjetër? Doni të perfeksiononi Anglishten tuaj?

Programi përgatitor për Universitet (UPP) i Institutit të Gjuhës Angleze (ELI) është një program akademik që përgatit studentët të aplikojnë në AUBG ose cdo Universitet Amerikan. Programi konsiston në tre Hapa, çdo Hap përforcon njohuritë e marra në Hapin paraardhës.

We are Social