Ndërtesat E Banimit

Ndërtesat E Banimit

Skaptopara I,II,II  janë të parat ndërtesa banimi për student të ndërtura në Bullgari. Ato sigurojnë një ambient ku nuk pihet duhan, banim për 900 studentë në dhoma dyshe dhe treshe dhe suita. Gjithsesi ato sigurojnë shumë shumë se kaq: një vend në një komunitet suportues dhe stimulus, hapsirë për t’u rritur dhe për të mësuar, një pafundësi mirqënieje dhe aktivitetesh të cilat ndihmojnë që studentët e rinjë të përshtaten sa më lehtësisht dhe shpejt.

Zonat për aktivitete përfshijnë dhoma aerobie dy dhoma peshash, dhomë për praktikë muzike, një dhomë multifunksionale, bilardo dhe ping-pong, disa sallone me televizorë, ballkone të jashtme dhe kafeteri. Skaptopara I dhe II kanë lavanderi në katet nën tokë përp përdorim nga studentët  ku mund të gjeni lavatriç dhe makina tharëse rrobash, kështu që ska justifikim për të sjellë rroba të pista mbrapsht në shtëpi!

Cdo student pritet që të lexoj librin e rregullave të Jetës në Rezidencë , Rrgullata dhe Politikat dhe t’u bindet këtyre rregullave dhe politikave dhe sjelljes në komunitet.

Nxënësit që kthehen zgjedhin dhoma dhe shok dhome të semestrit të kaluar. Studentët e rinj dhe ata që vizitojnë u jepet dhoma dhe në cilin kat do jenë në momentin e mbërritjes për orientimin, ose me para regjistrim nëse kanë preference për rezidencën ose shokun e dhomë.

Programi I mirëqënies dhe Aktivitetet në Kat

Jeta në kate nuk është thjesht vetëm për studim, klube dhe relaksim. Këtu në AUBG, të gjithë residentët marrin pjesë në programin inovativ të Mirëqënies dhe argëtimit që ndodh në cdo semestër. Program I cili mbulon 6 fusha zhvillimi*, Programi I Mirëqënies  mund të përfshijë aktivitete që variojnë si filma dhe debate të drejtuar nga profesorë, projekte kërcimi, sport dhe shumë të tjera. Jeta në Rezidencë dhe Akomodimi bën aktivitete të ndryshme përgjatë vitit, duke përfshirë festimet për Halloëeen, folës të ndryshëm, dhe javën intriguese të Romancës dhe Përgjegjësisë. Dhe së fundmi por jo më pak e rëndësishmja, Asistentë Rezidentët organizojnë një festë për secilin kat për gjatë semestrit. Këto festa kati gjithmonë kanë një temë të tyren (po, domethënë që mund të maskoheni!) duke ofruar argëtim, shoqeri dhe freskuese.

*bashkëveprim social, zhvillim ndjesor, mirëqënie fizike, zbulim shpirtëror, dhe eksplorim intelektual.

Jetesa jashtë kampusit

Si pjesë e Misionit të Universitetit duke qënë Universitet Rezidencial të gjithë studentët pritet të jetojnë në Universitet për 4 vitet në vijim. Kontratat e akomodimit janë detyruese për një vit të plotë akademik. Momentalisht student nga Blagoevgrad nuk do të detyrohen të jetojnë në Rezidencat e Kampusit duke qënë se ka një numër tepër të kufizuar vendesh.

Studentët që marrin leje të jetojnë jashtë kampusit duhet të njoftojnë Zyrën e Regjistrimit dhe zyrën e Jetës në Rezidencë për adresën e tyre aktuale dhe janë vetë përgjegjës për të gjitha politikat e tjera të regjistrimit.

Jetesa për familjet nuk është ende e mundur në kampus. Studentët e martuar që mund ta provojnë këtë gjë me document nuk janë të detyruar të jetojnë në kampus vetëm sëne kërkohet nga bursa e tyre. AUBG është e vendosur të ketë mundësi të barabarta dhe të kryej marrëveshje për studentët me nevoja të vecanta që të akomodohen në ose jashtë kampusit.

We are Social