Maps dhe Urdhëresat

Udhëzime për të udhëtuar me makinë:

Për në Kampus Skaptopara

Duke ardhur nga Veriu (Sofja):

 • Merrni daljen e parë në drejtim të Blagoevgradit
 • Merrni në të majtë në Rrugën Ivan Mihaylov. Vazhdoni për rreth 450 metra
 • Kthehuni djathtas në Bulevardin Sveti Dimitar dhe vazhdoni për rreth 1.2 kilometra
 • Kthehuni majtas në Bulevardin Vasil Levski
 • Kthehuni djathtas në Rrugën James Baucher
 • Pasi të kaloni urën, kthehuni djathas në Rrugën Svoboda Bacharova
 • Kampus Skaptopara është në të djathtën tuaj. Ecni drejt duke kaluar 3 ndërtsat e banimit dhe parkoni pranë Librarisë Panitza (ndërtesa e katërt) ose në Qëndrën Studentore ABF (ndërtesa e pestë)

Duke ardhur nga Jugu (Greqia):

 • Nga E-79 , merrni daljen e parë drejt Blagoevgrad-it
 • Bashkohuni në Bulevardin Sveti Dimitar Solunski. Vazhdoni për rreth 750 kilometra.
 • Vazhdoni përsëri në Bulevardin Sveti Dimitar Solunski gjat kohës që merr për në të majtë
 • Kthehuni djathtas në Bulevardin Vasil Levski
 • Kthehuni djathtas në Rrugën James Baucher
 • Pasi të kaloni urën kthehuni djathtas në Rrugën Svoboda Bacharova
 • Kampus Skaptopara është në të djathtën tuaj. Ecni drejt duke kaluar 3 ndërtsat e banimit dhe parkoni pranë Librarisë Panitza (ndërtesa e katërt) ose në Qëndrën Studentore ABF (ndërtesa e pestë)

Për në ndërtesën Kryesore

Duke ardhut nga Veriu (Sofja):

 • Merrni daljen e parë drejt Blagoevgradit
 • Merrni në të majtë në Rrugën Ivan Mihaylov. Vazhdoni për rreth 450 metra
 • Kthehuni djathtas në Bulevardin Sveti Dimitar dhe vazhdoni për rreth 800 metra
 • Kthehuni majtas në Bulevardin Sveti Kiril Metodiy (stacioni I trenit në të djathtë)
 • Kaloni në rreth rrotullimin e parë
 • Ndiqni rreth rrugën deri sa të arrini Bratya Miladinovi me një të majtë të lehtë 
 • Ndiqini rrugën deri sa bëhet Rruga Mitropolit Borisme një kthesë djathtas
 • Do të gjeni disa vende parkimi të paguara në të djathtën tuaj. Paguani punonjësit por parkimi është falas pas orës 18:00 dhe në fundjavë. Ndërtesa kryesore e AUBG është ndërtesa në pjesën perëndimore të Sheshit Georgi Izmirliev (zonë vetëm për këmbësor)

Duke ardhur nga Jugu (Greqia):

 • Nga E-79 , merrni daljen e parë drejt Blagoevgrad-it
 • Bashkohuni në Bulevardin Sveti Dimitar Solunski. Vazhdoni për rreth 750 kilometra
 • Vazhdoni përsëri në Bulevardin Sveti Dimitar Solunski gjat kohës që merr për në të majtë
 • Kthehuni djathtas në Bulevardin Sveti Kiril I Metodiy.
 • Kaloni rrethrrotullimin e parë
 • Ndiqni rreth rrugën deri sa të arrini Bratya Miladinovi me një të majtë të lehtë 
 • Ndiqini rrugën deri sa bëhet Rruga Mitropolit Borisme një kthesë djathtas
 • Do të gjeni disa vende parkimi të paguara në të djathtën tuaj. Paguani punonjësit por parkimi është falas pas orës 18:00 dhe në fundjavë. Ndërtesa kryesore e AUBG është ndërtesa në pjesën perëndimore të Sheshit Georgi Izmirliev (zonë vetëm për këmbësor)
We are Social