HAPI 1

Përmbajtja e programit

Hapi I parë I Programit përgatitor për Universitet (UPP) është I krijuar për njerëz tw rinj nw studimin e Anglishtes dhe shkon deri në nivelin mesatar. Ai konsiston në 500 orë mwsimdhwnie në 4 muaj, 6 orë në ditë. Përgjate kursit nga studentët pritet të mjeshtërohen njohuritë fillestare bashkë me rregullat e gërmëzimit dhe të sigurojw një fjalor me rreth 4,000 njësi leksikore (fjalë dhe shprehje). Në fund të kursit, studentët duhet të kenë zhvilluar të gjitha aftësitë gjuhësore, përfshire dëgjimin, të folurit, leximin dhe shkrimin, në një nivel mesatar.

Datat

Hapi I parë I Programit përgatitor për Universitet (UPP) ofrohet dy herë
në vit:

  • Semestri I Pranverës ’18: 15 Janar deri më 11 Maj, 2018
  • Semestri I Vjeshtës ’18: 27 Gusht deri më 21 Dhjetor, 2018

Pagesat

  • Tarifat e Hapit 1 të Programit përgatitor për Universitet (UPP)* - $1,790
  • Akomodimi në Rezidencat e AUBG - $782
  • Sigurimi Shëndetësor - $30
  • Pagesë për aktivitetet studentore - $145

*Instituti I Gjuhës Angleze (ELI) mundëson një ulje prej 20% për nënshtetasit Bullgarë.

Kontakt

Për më shumë detaje dhe pyetje, kontaktoni eli@aubg.edu.

Apliko tani!

We are Social