Akreditimi

Universiteti Amerikan në Bullgari është në një pozicion unik pasi është akredituar në Shtete të Bashkuara të Amerikës ( nga Shoqata e New  England e Shkollave dhe kolegjeve)  dhe në Bullgari ( nga Agjensia Kombëtare për Vlerësim dhe Akreditim). AUBG është akredituar si një institucion i Edukimit të Lartë nga një Akt nga Asambleja e Madhe Kombëtare e Republikës së Bullgarisë

Kreditimiet në Amerikë

2016 Self-Study Report
2016 Self-Study Report & Enclosures for Download
2016 Self-Study Report US Format
2016 Self-Study Report & Enclosures - US Formatting - for Download
AUBG on NEASC website
Letter of Accreditation from NEASC (PDF)
NEASC letter of continued accreditation, May 7, 2007 (PDF)
2011 NEASC Fifth-Year Interim Report (PDF)

Akreditimet në Bullgari

NEAA Letter of Accreditation June 25, 2001 (PDF in Bulgarian)
NEAA Letter of Accreditation August 4, 2006 (PDF in Bulgarian)
NEAA Letter of Accreditation August 4, 2006 (MS Word in English)
NEAA Accreditation Certificate November 8, 2012 (PDF BG and ENG)

Universiteti Amerikan në Bullgari do të kalojë një vlerësim në 17-20 Prill të 2016, nga një ekip që përfaqson Komisionin për Institucione e Edukimit të Lartë të Shoqatës së Vlerësimit të Shkollave dhe Kolegjeve të Neë England.

Universiteti amerikan në Bullgari është akredituar nga Komisioni që në 2001 dhe është rishikuar për herë të fundit në Tetor të 2006. Akreditimi nga Shoqata e New England përfshin të gjithë institucionin. Për dy vitet e fundit Universiteti Amerikan në Bullgari është angazhuar në një process vetë studimi , duke u bazuar mbi Standartet e Komisionit te Akreditimit. Një ekip vlerësimi do të vizitojë intitucionin për të mbledhur prova që vet-studimi është i saktë dhe tejet i detajuar. Ekipi do të bëj rekomandime Komisionit mbi statusin e vazhdueshëm të Institucionit. Ndjekur nga një process shqyrtimi Komisioni vet do të marrë hapat përfundimtar.

Publiku është i ftuar të përçojë komentet e tyre në lidhje me institucioni. Komentetet e Publikut duhet të arrijnë brënda datës 16 Prill 2016. Komisioni nuk mund të garantojë që komentet e marra pas kësaj date do të merren në konsideratë. Për të mësuar më së tepërmi rreth dorëzimit të komenteve ndiqni link-et më poshtë.

We are Social