Интензивен английски от януари 2018

Интензивна програма 15 януари – 11 май, 2018            

Ако имате нужда да напреднете в английския език бързо и ефективно, ако трябва да придобиете трайни и систематизирани знания в кратък период от време, Интензивната програма на Центъра за подготовка по английски език към АУБГ е за вас! Независимо дали планувате да учите в чужбина, да градите кариера извън страната  или да повишите възможностите си за реализиране у нас, можете да го постигнете с нашата Интензивна програма.

Програма е разделена в две Стъпки, първата от които е насочена към начинаещите, желаещи в кратък срок да повишат нивото си до средно-напреднали (А1, А2 и частично B1), а втората таргетира хора със солидна основа в езика, желаещи да овладеят отлично английския писмено и говоримо (B1 и B2). Програмата стартира на 15 януари и продължава до 11 май, 2018,като за този период обучаемият покрива една от двете Стъпки.

Интензивна програма – Стъпка 1

Този курс достига до ниво среднонапреднали и е предназначен за хора, които не са изучавали английски език до този момент. Продължителността на курса е 500 часа – по 6 часа дневно. По време на обучението курсистите трябва да овладеят основни граматични правила и правопис и да усвоят речников запас от около 4000 думи. В края на обучението курсистите развиват всички езикови умения - слушане, говорене, четене и писане - до ниво среднонапреднали. Успешното завършване на това ниво дава възможност за използване на езика като средство за общуване и е база за следващото ниво.

Занятията се провеждат от 15 януари до 11 май, 2018.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu.

Интензивна програма – Стъпка 2

Този курс е продължение на Стъпка 1 и достига до ниво напреднали. Курсът е подходящ за хора, завършили предхождащата стъпка, както и за такива, които владеят английски език на ниво среднонапреднали. Курсистите овладяват отлично писмено и говоримо езика и придобиват езикова и комуникативна компетентност, позволяваща им да кандидатстват в наши и чужди университети.

Занятията се провеждат от 15 януари до 11 май 2018.

Такса обучение на семестър: $1790; такса с отстъпка за българи: $1432

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 073-888557 или ни пишете на: eli@aubg.edu.

We are Social